Afbeelding tandwielen

MIT R&D: Ontwikkelen in samenwerking

25.05.2020

Innovatieve MKB’ers kunnen tot 10 september 2020 als samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Het gaat hier om een tenderregeling, dus een sterke aanvraag is van groot belang. In dit bericht vertellen we u de voorwaarden én tips voor een succesvolle aanvraag.

Doelstelling MIT R&D-regeling

Binnen MIT R&D worden projecten ondersteund die worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van twee of meer MKB-ondernemingen (elk voor eigen rekening en risico). Projecten zijn gericht op ‘industrieel onderzoek’ of ‘experimentele ontwikkeling’ wat bijdraagt aan de ontwikkeling of vernieuwing van producten, processen of diensten. De focus ligt hierbij op cross-overs tussen sectoren en technologieën die passen binnen de topsectoren.

Voorwaarden, subsidiepercentage en budgetten

Afhankelijk van het budget kunt u een groot of een klein project aanvragen. De voorwaarden voor beide verschillen. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en de deelnemers moeten een evenwichtig samenwerkingsverband vormen. Dit zowel qua kosten als qua inbreng (max. 70% kosten voor één deelnemer). Alleen MKB partijen ontvangen subsidie en een project mag maximaal twee jaar duren.

  • Klein innovatieproject: minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 subsidie, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer;
  • Groot innovatieproject: minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer;
Tips voor een succesvolle aanvraag

  • Zie de regeling als stimulans voor een bestaande ambitie, niet als drijfveer voor een project;
  • Zorg dat uw project past binnen een thema van de topsectoren van Nederland;
  • Beschrijf een concreet innovatieverhaal en vermijd aannames;
  • Waarborg een goede balans in de verdeling van kosten en risico;
  • Kwantificeer uw markt en omschrijf met welke strategie u die bereikt;
  • Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers en voorbeelden;
  • Kom op tijd in actie! Een goede voorbereiding is van groot belang;
  • Vraag iemand met ervaring met de MIT voor advies.
Voorbeelden

Bekijk onze projectverhalen voor een beter beeld van een MIT R&D project. Terra Inspectioneering en Aquasmart XL ontwikkelden samen drones voor maritieme inspecties. Conrad en Remon steken hun energie in de ontwikkeling van een systeem voor het aanleggen van ondiepe geothermie. Den Hollander Engineering en VP-HoBe ontwikkelden samen een modulaire ontgasser-indamper combinatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regeling of wilt u weten of uw project zou passen? U kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.