MIT R&D weer open vanaf 1 juni 2022!

12.04.2022

Werkt u (binnenkort) samen met andere mkb’ers aan vernieuwing of ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten? Op 1 juni 2022 start de nieuwe aanvraagronde van de MIT R&D samenwerkingsprojecten!

MIT R&D

Een MIT R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico). Het doel van een project is de ontwikkeling of vernieuwing van producten, processen of diensten, waarbij de focus ligt op het aansluiten bij de missies en Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) die de topsectoren voor elk maatschappelijk thema, sleuteltechnologie en voor het maatschappelijk verdienvermogen van Nederland hebben gemaakt. Ook in het regionaal beleid zijn de missies en KIA’s leidend.

De aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe, wat betekent dat de aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op kwaliteit. Door de brede toepasbaarheid en (relatief) laagdrempelige subsidievoorwaarden, is deze regeling de laatste jaren steeds populairder geworden.

Het landelijke budget voor deze regeling voor 2022 is € 2.906.944, echter hebben de provincies ook eigen budgetten tot hun beschikking. Deze bedragen kunnen verschillen per provincie. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juni 2022 tot en met 13 september 2022.

Categorieën

De MIT R&D-regeling maakt onderscheidt tussen grote en kleine innovatieprojecten. Voor beide geldt een subsidiepercentage van 35%:

  • Klein innovatieproject: De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer;
  • Groot innovatieproject: De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
Criteria

Er zijn enkele criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de MIT R&D subsidie:

  • De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers;
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen;
  • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb’ers zijn subsidiabel;
  • De looptijd van een R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.
Ik wil graag een MIT R&D-subsidie aanvragen!

Wilt u een aanvraag indienen? Dan werken we graag met u samen aan uw subsidieaanvraag. Craeghs heeft namelijk veel ervaring met MIT-projecten. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies hoe u de MIT R&D kan gebruiken om uw projectkosten te verminderen. Bekijk ook het klantverhaal van Den Hollander Engineering en VP-Hobe voor een voorbeeld van een succesvolle MIT R&D-aanvraag. U kunt ons telefonisch bereiken op  010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.