MRE: stimuleringsfonds Eindhoven

25.08.2021

Heeft u een innovatief idee én bent u gestationeerd in de regio rondom Eindhoven? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de Metropoolregio Eindhoven (MRE). U kunt uw plan nog tot 1 oktober 2021 indienen om voor het einde van dit jaar mogelijk 50% subsidie te behalen voor uw idee.

Focus

Icoon DoelwitOm dé Brabantse innovatieregio te versterken als innovatief belangrijke regio is door 21 omliggende gemeenten de Metropoolregio Eindhoven (MRE) opgericht. Dit fonds wordt gebruikt om samenwerking, innovatie en de economische structuur in Zuidoost-Brabant te stimuleren.
De MRE richt zich op groei en duurzame ontwikkelingen met rendement op lange termijn. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een samenwerkingsinitiatief in de vorm van bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, uitwerken van een business case of de ontwikkeling van een prototype.

Aanvraagperiode en eisen

Aanvragen worden door middel van een tendersysteem behandeld. Er zijn twee tenders per jaar, deze sluiten op 1 april en 1 oktober.
Het project moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Het project moet een voorbeeldfunctie voor de MRE (kunnen) hebben;
 • Er moet sprake zijn van een evenwichtige samenwerking tussen minstens 2 partijen uit de Metropoolregio Eindhoven (maximaal 70% projectkosten voor één partner). Beide partijen doen voor eigen rekening en risico mee;
 • Het project moet een vernieuwend karakter hebben, in de vorm van (in volgorde van voorkeur)
  • nieuwe werkgelegenheid;
  • behoud van werkgelegenheid;
  • innovatieve methoden en technieken;
  • versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven;
  • verbetering van het vestigingsklimaat;
  • stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.
Subsidiepercentage

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal:

 • 15% van de subsidiabele kosten voor uitvoeringsgerichte projecten (geen maximaal subsidiebedrag);
 • 50% van de subsidiabele kosten voor aanjaagprojecten, zoals studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots (tot een maximum van € 50.000 subsidie).

Er geldt een forfaitair uurtarief van € 50 voor bedrijven en een forfaitair uurtarief van € 125 voor kennisinstellingen. De eigen loonkosten mogen maximaal 50% van projectkosten bedragen.

Geïnteresseerd?

Bij Craeghs Consultancy zijn we o.a. gespecialiseerd in MRE aanvragen. We kunnen een afspraak maken om de MRE subsidiemogelijkheden voor uw onderneming toe te lichten. U weet snel wat de mogelijkheden zijn, waarbij aan dit advies geen kosten zijn verbonden. U kunt contact opnemen met Craeghs Consultancy via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.