Nieuwe openstelling voor Circulaire Ketenprojecten

04.04.2022

Wilt u een samenwerking aangaan met andere ondernemers om een circulair product, proces of dienst te ontwikkelen, en kunt u daarvoor hulp gebruiken van een procesbegeleider? Dan kan de Subsidie Circulaire ketenprojecten u daarbij ondersteunen.

Circulaire ketenproject

De overheid heeft zichzelf als doel gesteld dat de Nederlandse economie in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt en in 2050 zelfs volledig circulair is; dit wordt mogelijk gemaakt door grondstoffen te hergebruiken. Om dit te behalen stimuleert de overheid samenwerkingsverbanden van ondernemers die deze doelstelling samen willen verwezenlijken in (deels) nieuwe ketens. De projecten zullen worden beoordeeld op basis van het projectplan en hoe het consortium de keten wil aanpakken; hoe hoger op de R-ladder, hoe beter het project. Het doel van de subsidie is om na afloop van het project het product, proces of de dienst op de markt te brengen om het gebruik van grondstoffen te verminderen en de CO2-uitstoot te reduceren ten behoeve van het bevorderen van de circulaire economie.

Voorwaardes

Het consortium bestaat uit 3 tot 6 ondernemers waaronder maximaal 1 grootbedrijf. De subsidie bedraag maximaal € 20.000 per ondernemer bij een subsidiepercentage van 50%. Het totale budget voor 2022 is € 6.125.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 mei tot en met 30 september 2022. De beoordeling vindt plaats op basis van een tender, dus een uitstekende aanvraag is van belang om de subsidie te verkrijgen.

Daarnaast zijn er ook nog andere voorwaardes:

  • Het project richt zich op het op de markt brengen van producten, processen of diensten, welke leiden tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot;
  • Na afloop blijven minimaal 3 deelnemers samenwerken voor bijvoorbeeld de marktintroductie;
  • Het consortium huurt een circulair procesbegeleider in;
  • De kosten voor activiteiten zoals marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten;
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.
Meer weten?

Wilt u meer weten over de Subsidie Circulaire ketenprojecten en wilt u een project indienen? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.