Nieuwe openstellingen binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

08.04.2022

Vanuit de Europese Unie is er voor 2022 € 11 miljard beschikbaar gesteld om de samenhang binnen alle Europese lidstaten te bevorderen en de regionale economie een steuntje in de rug te geven. Ook dit jaar zijn deze Europese gelden in Nederland beschikbaar gesteld via een aantal bekende EFRO-programma’s zoals OP Zuid, OP Oost, OP Noord en Kansen voor West.

EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is vooral bedoeld om de economische verschillen tussen de Europese regio’s te verkleinen. Daarnaast kunnen de meer ontwikkelde regio’s de gelden gebruiken om de concurrentiepositie en de werkgelegenheid van de regio verbeteren.

Nederland besteedt het geld aan het stimuleren van innovatie en het bevorderen van een koolstofarme economie. Focus ligt op innovatie in de sector duurzame energie en het efficiënter gebruiken van energie. Het fonds is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Binnen Nederland wordt het programma uitgevoerd binnen vier operationele programma’s (OP), welke zijn gekoppeld aan de vier regio’s.

Programma Regio Openstelling Budget
OP Noord Groningen, Friesland en Drenthe Nog niet bekend Nog niet bekend
OP Oost Overijssel en Gelderland Tweede kwartaal 2022 € 5,5 miljoen (eerste ronde)
Kansen voor West III Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland juni 2022 Verschilt per provincie en stad
OP Zuid Zeeland, Noord-Brabant en Limburg juni 2022 € 30 miljoen
Focus

Naast de nationale focus op het stimuleren innovatie en het bevorderen van de koolstofarme economie heeft elke regio ook zijn eigen focus. Hierbij is het belangrijk dat de projecten aansluiten op de regionale beleidsdoelen:

OP Noord

  • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
  • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken.

OP Oost

  • Versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën in met name het MKB;
  • Stimulering innovatie en toepassing hiervan in het kader van de energietransitie;
  • Technische Bijstand (voor het beheer en de organisatiestructuur van het programma).

Kansen voor West III

  • Transitie naar een volledig circulaire en klimaat neutrale economie.

OP Zuid

  • Vijf transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.
En nu?

Icoon DoelwitDe EFRO-programma’s hebben elk een eigen openstelling, budget, en lijst met voorwaarden. Craeghs volgt de ontwikkelingen inzake de verschillende programma’s op de voet en heeft veel ervaring met EFRO-programma’s. Wij helpen u graag verder om een aanvraag voor één van bovenvermelde regio’s in te dienen. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons project Aqua Valley, waarvoor OP Zuid subsidie is verkregen.