Afbeelding KvW

Nieuwe openstellingen binnen Kansen voor West III

04.04.2023

Op 17 april is er maar liefst bijna € 30 miljoen opengesteld binnen Kansen voor West. Dit budget wordt gereserveerd voor 11 verschillende openstellingen binnen de provincies en steden van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Interesse? Lees dan verder!

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Om de regionale economie een impuls te geven worden er namens het samenwerkingsverband subsidies uitgegeven aan het bedrijfsleven. Dit wordt deels gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het algemeen zet het programma zich in op o.a. innovatie, de koolstofarme economie, en het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Thema’s en regio’s

Ruim de helft van het budget is bestemd voor regio Amsterdam. Zij stellen al hun middelen voor de hele Kansen voor West III periode nu open. Zo komt er ruim € 10 miljoen beschikbaar voor innovatie. Ruim € 7 miljoen voor de brede digitale duurzame transitie agenda en € 3 miljoen voor innovaties op het gebied van voedsel. Verder richten Noord-Holland, Amsterdam en Rotterdam zich op circulariteit (ondermeer gericht op circulair textiel). Ook is er een openstelling voor waterstof voor de regio Amsterdam en er worden burgerinitiatieven gevraagd in Amsterdam-Noord. Daarnaast wordt een aantal eerder in 2022 opengestelde budgetten opgehoogd. Zuid-Holland doet een openstelling van € 3 miljoen voor de doorontwikkeling van campussen. Utrecht stelt maar liefst bijna € 6 miljoen open voor haar innovatie-ecosystemen en projecten die deze ecosystemen versterken.

Subsidiepercentages en deadlines

Het totale subsidiebedrag verschilt per openstelling. Doorgaans kunt u uitgaan van een subsidiepercentage rond de 40% en een maximum subsidiebedrag van € 1 miljoen. Voor veel projecten is een samenwerking verplicht, dus houdt daar rekening mee mocht u project willen opstarten. De openstellingen staan sinds 17 april open en zullen pas sluiten wanneer de subsidies worden overvraagd.

Wat nu?

Craeghs heeft veel ervaring met subsidies binnen Kansen voor West. Hebt u ideeën om een project in één van de genoemde regio’s op te starten? Dan helpen wij u graag verder! Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl.