Nieuwe subsidiemogelijkheid in Noord-Brabant!

18.03.2022

Bent u een innovatieve MKB-er gevestigd in Noord-Brabant? Dan kunt u mogelijk (individueel) een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Economie, Kennis en Talentontwikkeling (EKT)! Een mooie mogelijkheid naast de binnenkort opengaande MRE en MIT subsidies.

Economie, Kennis en Talentontwikkeling

De EKT-subsidie is specifiek gericht op MKB’ers in de regio Midden-, Noordoost- of West-Brabant ter ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of productieprocessen. Doelstelling van de subsidie is de regionale economie, kennis en talentontwikkeling te blijven stimuleren. Interessant aan deze regeling is dat u zowel een aanvraag kan indienen in een samenwerkingsverband als individueel!

Criteria

Icoon DoelwitDe subsidie staat open tot 1 oktober 2022, maar de projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Snel handelen is dus belangrijk! Per project kan maximaal € 50.000 aan subsidie worden aangevraagd met een subsidiepercentage van 40%.

Het project heeft een maximale looptijd van 2 jaar en moet aansluiten bij de provinciale Kennis en Innovatie Agenda’s, wetende:

  • Energie en duurzaamheid;
  • Gezondheid en zorg;
  • Landbouw, water en voedsel;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën;
  • Maatschappelijk verdienvermogen.
Meer weten?

Wilt u meer weten over de EKT, of weet u niet zeker of uw project aan alle voorwaarden voldoet? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.