Afbeelding man op kaart van Europa

DHI-subsidie voor mkb’ers met internationale ambities

29.03.2023

Bent u mkb’er en wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de DHI-subsidieregeling misschien interessant voor u! Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

DHI

Het doel van de DHI-regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol is in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De regeling is gericht op mkb-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten. De DHI-regeling bestaat uit drie modules, ieder met zijn eigen doel en regelgeving.

  1. Demonstratieprojecten

Met deze module kunt u een technologie, product of dienst in een van de DHI-landen demonstreren. Uw doel is dan om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, product of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land. De maximum subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project.

  1. Haalbaarheidsstudies

Een potentiële klant in een van de DHI-landen geeft in een intentieverklaring aan dat hij wil investeren in uw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst. Eerst wil dit bedrijf onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is. Dit onderzoek kunt u uitvoeren met steun vanuit de DHI regeling. Voor een haalbaarheidsstudie is tot maximaal € 100.000 beschikbaar.

  1. Investeringsvoorbereidingsstudies

Met de investeringsvoorbereidingsstudie wil het ministerie van Buitenlandse Zaken de economische positie van Nederland versterken door investeringen in ontwikkelingslanden te stimuleren. Hiervoor onderzoekt u of het technisch en financieel haalbaar is voor uw bedrijf om te investeren in één van de DHI-landen. U gaat een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit opzetten in het doelland, of uw bestaande faciliteit uitbreiden. U bent niet verplicht om daadwerkelijk te investeren, maar u weet wel waar u aan toe bent. Voor een investeringsvoorbereidingsstudie is tot € 100.000 subsidie mogelijk.

Groene DHI-projecten

Vanaf 2023 kunt u voor DHI-projecten die meer groene banen en duurzaam export creëren extra subsidie aanvragen. Als uw subsidie aan de voorwaarden voldoet wordt de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

De DHI wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:

  • U bent (als penvoerder) een mkb-ondernemer met een export- of investeringsbelang in het project;
  • De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 moeten zijn (50% subsidie);
  • Projecten leveren een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling;
  • Uw technologie, product of dienst is een goed werkend prototype. Het is al uitgebreid getest, lijkt kansrijk en is klaar voor de markt. U kunt hiermee een demoproject uitvoeren. Dit geldt voor een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie;
  • Wat u wilt demonstreren, moet nieuw op de markt zijn in het land waar u de demonstratie wilt houden;
  • Het project heeft bij investeringsvoorbereidingsprojecten een positieve impact op de Nederlandse aanvragers en de Nederlandse economie;
  • U vraagt subsidie aan op één land.

Het project moet samenwerking met ontwikkelingslanden stimuleren, daartoe zijn landen ingedeeld in verschillende groepen. Voor samenwerking met fragiele staten en focuslanden is het subsidiepercentage maximaal 60%. Als u wil weten welke landen dit zijn kunt u hier terecht.

Volgende stap

Heeft u een innovatief project wat u in het buitenland wil demonstreren? Dan is Craeghs uw perfecte partner! Craeghs heeft namelijk al vele DHI trajecten succesvol doorlopen. Bekijk ook de projecten met SOWNet en AquaSmartXL om een goed voorbeeld te krijgen van een DHI demonstratieproject. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd op 30 maart 2023