Afbeelding Partners voor Water

Openstelling Partners voor Water 2022

18.05.2022

Bent u actief op het gebied van water of heeft u vele innovatieve ideeën die mogelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van de waterzekerheid en waterveiligheid waar ook ter wereld? Mogelijk komt u in aanmerking voor het programma Partners voor Water. Om haalbaarheid in stedelijke delta’s in het buitenland te onderzoeken, kunt u binnen dit programma uw innovatieve technologie, methode of prototype (internationaal) testen en demonstreren.

Partners voor Water

Partners voor Water (PvW) is hét programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities. Het programma is het uitvoeringsinstrument van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Het doel van de NIWA is het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid van ruim 100 miljoen mensen wereldwijd.

Sinds dit jaar is de 5e editie van het programma (PvW 2022-2027) gestart, waarbij samenwerking, internationale positionering en het bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde wateruitdagingen centraal staan. Het doel van deze regeling is het stimuleren van de watersector tot het leveren van een bijdrage aan waterveiligheid en waterzekerheid in een delta, deltastad of stroomgebied in het buitenland door middel van de inzet van innovatieve Nederlandse kennis en kunde.

Voorwaardes

Partners voor water is bedoeld voor organisaties die een steentje willen bijdragen aan waterveiligheid en waterzekerheid in het buitenland. Partijen die in aanmerking komen zijn ondernemingen, onderzoeksinstellingen en NGO’s. Het totale budget voor 2022 is € 3,5 miljoen, waarvan € 500.000 voor haalbaarheidsstudies en € 3 miljoen voor pilotprojecten. Het subsidiepercentage ligt tussen de 50%  en 70% voor haalbaarheidsstudies, en 25% en 45% voor pilotprojecten, afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli tot en met 9 september 2022. De beoordeling vindt plaats op basis van een tender, dus een uitstekende aanvraag is van belang om de subsidie te verkrijgen.

Daarnaast zijn er ook nog andere voorwaardes:

    • De subsidiabele kosten van een pilotproject bedragen in totaal minimaal € 25.000 en maximaal € 600.000;
    • De subsidiabele kosten voor een haalbaarheidsstudie bedragen in totaal minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000;
    • Het project moet worden uitgevoerd in een land uit categorie A van de regeling;
    • De toegepaste kennis en kunde vergt nog aanpassing voor gebruik onder de lokale omstandigheden;
    • Het project heeft betrekking op één of meer van de volgende thema’s: 1) drinkwater, 2) sanitatie, 3) waterkwaliteit en -beschikbaarheid, 4) klimaatadaptatie, 5) biodiversiteit en water-gerelateerde ecosystemen, 6) voedselproductie en duurzame landbouw, en 7) klimaatweerbare waterinfrastructuur.
Meer weten?

Wilt u meer weten over Partners voor Water of weet u niet zeker of uw project aan alle voorwaardes voldoet? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.