Afbeelding SSEB

Openstelling voor Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

23.05.2022

Elke sector moet uiteindelijk volledig emissieloos werken, zo ook de bouw. Daarom heeft de overheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen die nog vele jaren terug zal komen en de bouw stimuleert om de doelstellingen van Parijs te halen. De subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) is reeds voor de eerste keer open gegaan, wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden binnen deze regeling.

SSEB

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot, is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil met de SSEB een bijdrage leveren aan de vermindering van stikstofuitstoot in de bouw. De uitstoot moet namelijk in 2030 met 60% zijn gedaald ten opzichte van 2018.

De SSEB Aanschaf voor bouwwerken en SSEB Retrofit zijn in 2022 binnen 1 dag overtekend, maar de SSEB Innovatie is dit jaar nog open. De SSEB Innovatie bestaat uit twee aparte subsidies: de haalbaarheidsstudie en de experimentele ontwikkeling.

Haalbaarheidsstudie

Binnen de haalbaarheidsstudie onderzoekt u in hoeverre uw project kans van slagen heeft. U bekijkt de sterke en zwakke punten, kansen en risico’s, maar ook de benodigde middelen en de slaagkansen. Het doel van de haalbaarheidsstudie is de besluitvorming over het project te ondersteunen.

In 2022 is er voor haalbaarheidsstudies € 1 miljoen beschikbaar, met een maximaal subsidiebedrag van € 50.000 per project. Het subsidiepercentage ligt op 60% voor MKB en 50% voor grote bedrijven. Het project heeft een maximale duur van 6 maanden. De subsidie kan worden aangevraagd van 9 mei 2022 tot en met 30 december 2022. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, dus snel handelen is van groot belang!

Experimentele ontwikkeling

De subsidie is bedoeld voor een project experimentele ontwikkeling dat bestaat uit een technische ontwikkeling of een project praktijkervaring. Voor beide geldt dat ze producten, processen of diensten verbeteren, die niet grotendeels al vast staan.

Een technische ontwikkeling is in deze context de ontwikkeling van een prototype emissieloze bouwmachine. Een project praktijkervaring is het in een realistische gebruiksomgeving aantonen van het functioneren van een emissieloze bouwmachine met als hoofddoel verbeteringen aanbrengen die niet (alleen) betrekking hebben op de bouwmachine of technisch van aard zijn.

In 2022 is er voor project experimentele ontwikkeling € 9 miljoen beschikbaar, met een maximaal subsidiebedrag van € 1 miljoen per project. Het subsidiepercentage ligt op 35% voor MKB en 25% voor grote bedrijven. Het project heeft een maximale duur van 2 jaar. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 31 mei 2022 tot en met 31 augustus 2022. De aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe, wat betekent dat de aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op kwaliteit, een zo goed mogelijke aanvraag is dus van groot belang!

En nu?

Wilt u een aanvraag indienen? Dan werken we graag met u samen aan uw subsidieaanvraag. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies hoe u de SSEB kan gebruiken om uw projectkosten te verminderen. U kunt ons telefonisch bereiken op  010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.