OPZuid-programma gaat open in april

30.03.2023

In april 2023 wordt het OPZuid 2021-2027 weer opengesteld voor nieuwe projectaanvragen. Daarom organiseert uitvoeringsbureau Stimulus in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant voorlichtingsbijeenkomsten (genaamd ‘Stimulus on the Road’), die specifiek op het OPZuid EFRO-programma 2021-2027 gericht zijn.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

4 april 13:00-17:00 in Vlissingen, Zeeland
12 april 13:00-17:00 in Roermond, Limburg
13 april 13:00-17:00 in Eindhoven, Noord-Brabant

OPZuid algemeen

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), zodat deze kan concurreren met andere regio’s. Ook wordt het programma OPZuid ingezet om meer banen te creëren en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen bijdragen aan de overgang naar duurzame energie, tegengaan van klimaatverandering (onder andere terugdringen uitstoot van koolstof), duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame landbouw & voeding en een duurzame gezondheidssector.

De te subsidiëren OPZuid-projecten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Tenminste twee samenwerkingspartners afkomstig uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties (samenwerkingsverbanden van burgers), intermediaire organisaties, campussen (universiteiten en hun gebouwen), valorisatieorganisaties (organisaties die projectideeën omzetten in projecten die in de praktijk daadwerkelijk wat opleveren) enz.;
  • De innovatie moet tenminste één van de vijf transities versnellen (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en/of gezondheid) en aansluiten bij de thema’s die per transitielijn worden aangewezen;
  • De innovatie moet ten goede komen aan het MKB;
  • Technologische innovatie in de TRL’s 6 t/m 9 (TRL betekent het niveau van een project dat aangeeft hoe ver het project al gereed is om in de praktijk te worden uitgevoerd of toegepast);
  • Er geldt een subsidiepercentage van 35% en er mag niet meer subsidie gevraagd worden dan € 1 mln. aan Europees geld (plus 15% cofinanciering).
Budget en deadline

Icoon DoelwitEr is voor 2023 een budget van € 30 miljoen (plus cofinanciering) beschikbaar wat zal worden verdeeld over twee openstellingen. De eerste openstelling zal in april al opengaan (onder voorbehoud) en naar verwachting eind mei sluiten. Een tweede openstelling volgt daarna in het najaar. De aanvragen zullen worden beoordeeld op basis van een tender, dus een hoge kwaliteit van het projectplan is noodzakelijk om de subsidie te verkrijgen.

Meer weten?

De adviseurs van Craeghs hebben veel ervaring met het OPZuid-programma en staan u graag bij. Wilt u weten of uw project past binnen de doelstelling van deze regeling? Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons project Aqua Valley waarbij OPZuid subsidie is verkregen.