Partners Voor Water is weer open!

20.06.2024

Heeft jouw bedrijf een project in het buitenland op het oog, welke de waterzekerheid, waterkwaliteit en/of waterveiligheid daar verbetert? Dan komt het project mogelijk in aanmerking voor de subsidie van Partners voor Water (PvW).

Mogelijkheden

Icoon Doelwit

Waterzekerheid, waterkwaliteit en waterveiligheid draait binnen PvW om duurzame bescherming tegen te veel, te weinig of te vuil water, toegespitst op de lokale omstandigheden. De mogelijkheden van PvW zijn breed; van drinkwaterbeschikbaarheid voor mens en dier tot kustbescherming en herstel van gezonde aquatische ecosystemen.

Binnen de PvW regeling kunnen ondernemingen, onderzoeksinstanties en ngo’s subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek binnen PvW dient vooral als voorbereiding op een pilot of demonstratie. In het haalbaarheidsonderzoek kunnen sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project in beeld gebracht worden. Een positieve uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek vormt daarmee een logische basis voor een opvolgend pilotproject.

Pilotonderzoek

Pilotprojecten zijn de focus van PvW. Binnen een pilotproject is altijd sprake van een experimentele ontwikkeling die bijdraagt aan waterveiligheid, waterkwaliteit of waterzekerheid. Hierbij kan gedacht worden aan prototypes, demonstraties, pilot-ontwikkeling of het testen en goedkeuren van nieuwe of verbeterde systemen. De focus ligt hierbij op de kleinschalige, haalbare toepassing van nieuwe oplossingen.

Budget en deadlines

Het Partners voor Water programma loopt van 2022 tot en met 2027, waarbij 2025 het laatste jaar is voor nieuwe aanvragen. Voor de 2024 aanvraagperiode is € 2.250.000 beschikbaar. De regeling is dit jaar op 21 juni geopend, en sluit op 6 september 2024 om 12:00 uur. Een intake gesprek bij RVO moet echter uiterlijk 15 augustus 2024 zijn aangevraagd om mee te kunnen doen.

De minimale subsidiabele kosten per project bedragen €25.000. Voor haalbaarheidsstudies zijn de maximale subsidiabele kosten €250.000 en voor pilotprojecten is dit €600.000. Bij haalbaarheidsstudies krijg je 50% tot 70% van de subsidiabele kosten vergoed, terwijl dit voor pilotprojecten 40% tot 60% is.

En nu?

Heb je interesse in de Partners voor Water-regeling? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies over hoe je de regeling kunt gebruiken om de kosten van buitenlandse projecten op het gebied van waterzekerheid en waterveiligheid te verminderen. Craeghs heeft aantoonbare expertise met PvW. Je kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.