Afbeelding Partners voor Water

“Partners voor water” weer open vanaf 20 januari 2023

05.11.2022

Bent u internationaal ondernemer in de watersector? Wilt u uw kennis, expertise en innovatiekracht inzetten voor waterveiligheid en waterzekerheid in delta’s, deltasteden en stroomgebieden in het buitenland? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de regeling  Partners voor Water – Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW).

Partners voor Water

Partners voor Water is hét programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities voor het vergroten van de waterzekerheid en waterveiligheid van ruim 100 miljoen mensen wereldwijd. Het doel van Partners voor Water IVWW is waterveiligheid en waterzekerheid stimuleren in een delta, deltastad of stroomgebied in het buitenland. Waterveiligheid en waterzekerheid betekenen duurzame bescherming tegen te veel, te weinig of te vuil water. Hiervoor zet u vernieuwende Nederlandse kennis en ervaring in. De kennis en ervaring moeten vernieuwend zijn voor de omgeving waar u deze gaat toepassen. Dit betekent dat u de kennis aanpast om te gebruiken onder lokale omstandigheden. Deze subsidie is dus niet bedoeld voor het verbeteren en uitbreiden van al bewezen kennis.

Voor wie?

Partners voor Water is bedoeld voor ondernemingen, onderzoeksorganisaties en ngo’s. De subsidie kan worden onderverdeeld in twee soorten projecten:

  • Haalbaarheidsonderzoek: U doet onderzoek naar de haalbaarheid van een pilotproject dat u wilt gaan uitvoeren in het buitenland. Hieronder vallen de voorwaarden voor het uitvoeren van een pilotproject, zowel technisch, financieel als juridisch, of de mogelijkheden die bijdragen aan een innovatie (vernieuwing) voor waterveiligheid en waterzekerheid;
  • Pilotproject: U wilt een pilotproject doen om waterveiligheid en waterzekerheid te vergroten/verhogen in het buitenland. Een pilotproject gebruikt wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor een nieuw of verbeterd product, technologie, aanpak of dienst.
Voorwaardes

Partners voor Water heeft jaarlijks twee openstellingen. De eerste openstelling loopt van 20 januari t/m 17 februari 2023. Het budget voor de eerste openstelling bedraagt € 2.250.000. Daarnaast zijn de volgende voorwaardes van toepassing:

  • Subsidiepercentage voor haalbaarheidsonderzoeken ligt tussen de 50% en 70% en voor pilotprojecten tussen 40% en 60%, afhankelijk van de grootte van de onderneming;
  • Projectkosten voor haalbaarheidsonderzoek is maximaal € 250.000 en voor pilotprojecten maximaal € 600.000;
  • Looptijd van het project is maximaal 1 jaar voor haalbaarheidsonderzoeken en 2 jaar voor pilotprojecten.
Interesse?

Om in aanmerking voor de subsidie te komen dient u eerst een intakeformulier in. Vervolgens heeft u een verplicht gesprek met RVO. Na het gesprek kunt u subsidie aanvragen, wat ook de nodige stappen met zich meebrengt. Om de drempel tot aanvragen te verlagen helpen wij u graag bij het indienen van een PvW project. Dan kunt u zich vooral richten op datgene waar u goed in bent: innoveren. Ziet u aanknopingspunten met een project die u binnenkort wil starten? Schroom dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.