POP3 Openstellingen 2019

Verschillende POP3 openstellingen in 2019

04.12.2018

POP3 is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland, om de plattelandsontwikkeling te stimuleren. Er zijn verschillende nieuwe POP3 openstellingen in 2019. Het POP3 programma is gericht op landbouwers of samenwerkingsverbanden met landbouwers. De openstellingen verschillen per provincie en vereisen vaak dat een project grotendeels in die provincie wordt uitgevoerd. We hebben een korte selectie gemaakt van een aantal interessante openstellingen:

Investeringen in infrastructuur voor ontwikkelingen, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Deze openstelling is bedoeld om verbeteringen in de infrastructuur van de agrarische sector aan te sporen. Subsidie is mogelijk voor investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken of ten behoeve van inpassingsmaatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen of verbeteren van onroerend goed.

Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector

Binnen deze POP3 openstelling is er subsidie mogelijk voor fysieke investering in de agrarische sector om innovaties breder uit te rollen. Denk daarbij aan technologie voor precisielandbouw of nieuwe bedrijfsconcepten zoals emissiebeperking of mestverwerking. De ondersteuning is er voor voorlopers die bereid zijn om als eerste in innovaties te investeren.

Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector

De kennisoverdracht openstelling biedt subsidie voor trainingen, workshops of coaching aan groepen landbouwers, en voor demonstraties van nieuwe technologieën. Dit is gericht op het verspreiden van innovaties die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een gesloten kringloop.

Samenwerking voor innovaties

De samenwerking POP3 opstelling biedt ondersteuning voor samenwerkingsverbanden gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie. Deze samenwerkingsverbanden moeten minimaal één landbouwer bevatten.

Welke POP3 openstellingen waar?

Hieronder is een lijst van een aantal regelingen gepresenteerd per provincie. Dit zijn ze niet allemaal en ook in andere provincies zijn er mogelijkheden. Neem contact met ons op om uw specifieke situatie te bespreken of kijk voor de volledige lijst van regelingen per provincie op rvo.nl. Bekijk ook ons project met Kipster, dat gebruikt maakt van POP3 subsidie. Wilt u meer weten over het POP3 programma, kijk dan hier.

Provincie Focus Deadline
Noord-Brabant Fysieke investeringen t.b.v. waterkwaliteit
Fysieke investeringen t.b.v. innovatie
Kennisoverdracht
Samenwerking en innovatie
11/02/19
23/02/19
23/02/19
Apr 2019
Limburg Fysieke investeringen Mrt/Apr 2019
Gelderland Fysieke investeringen (stallen v.d. toekomst) 31/01/19
Flevoland Fysieke investeringen t.b.v. innovatie 11/01/19
Friesland Fysieke investeringen 15/01/19
Zeeland Samenwerking voor innovatie Q2 2019