Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022: Het belangrijkste subsidienieuws op een rijtje

07.09.2022

Het kabinet heeft vorige week tijdens Prinsjesdag de beleidsplannen voor het komend jaar bekendgemaakt. Dit heeft ook gevolgen voor subsidieland. Hieronder vermelden we de belangrijkste punten uit de miljoenennota en Rijksbegroting met betrekking tot subsidies.

WBSO ongewijzigd

Voor 2023 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd voor de WBSO. Het budget voor komend jaar bedraagt € 1.370 miljoen, bestaande uit ‘vaste’ budget van € 1.281 miljoen, € 27 miljoen die meegenomen is uit 2021 en € 62 miljoen als resultaat van onderuitputtingen uit het verleden. Daarnaast kan net zoals in 2022 de WBSO het hele jaar door worden aangevuld met extra uren en projecten. De tarieven blijven in 2023 gelijk:

  • Het tarief in de eerste schijf bedraagt 32%;
  • Het tarief eerste schijf voor starters is 40%;
  • De grens van de eerste schijf is € 350.000 R&D-(loon)kosten;
  • Het tarief voor de tweede schijf bedraagt 16%.
EIA/MIA-budgetten omhoog

Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA)  en de Milieu-investeringsaftrek (MIA/Vamil) worden de budgetten in 2023 respectievelijk verhoogd met € 100 miljoen en € 50 miljoen. Met dit extra budget wil de overheid bedrijven een extra steuntje in de rug geven bij het aanschaffen van duurzame bedrijfsmiddelen.

Circulaire economie

Om de circulariteitsdoelen in 2050 te halen breidt de overheid de subsidie Circulaire ketenprojecten uit naar grotere ketendoorbraakprojecten. Daarnaast wordt volgend jaar een mkb-stimuleringsprogramma opgestart voor de ontwikkeling en opschaling van recycling.

Transitiefonds

Het rijk is van plan een Transitiefonds op te zetten om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen.

Topsector Energie

Ook in 2023 komen er nieuwe openstellingen voor de regelingen MOOI , Her+, DEI+, SDE++ en VEKI.

Transport, Mobiliteit en Infrastructuur

Met betrekking tot deze thema’s investeert de overheid de komende jaren ook miljarden. Zo kunt u denken aan subsidiegeld voor de openstellingen van SEBA, DKTI, SSEB, Subsidieregeling goederenvervoer over het spoor en AanZET.

Nationaal groeifonds

In het eerste kwartaal van 2023 kunnen investeringsprojecten, welke bijdragen aan het duurzaam verdienmodel van Nederland worden ingediend binnen het Nationaal Groeifonds.

Wilt u meer weten?

Heeft u een vraag over één van de bovenstaande thema’s? Of wilt u binnenkort een nieuw project starten en weet u niet welke subsidie u hiervoor kan gebruiken? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder! Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.