Afbeelding MRE

Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven weer open!

11.04.2023

Icoon DoelwitBent u van plan een innovatief project op te starten binnen de regio Eindhoven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie! De welbekende subsidie Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven (MRE) voor innovatieve bedrijven in de regio rondom Eindhoven is namelijk weer open tot en met 1 juni 2023.

Metropoolregio Eindhoven

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) is door 21 omliggende gemeenten opgericht om de Brabantse innovatieregio te versterken als innovatief belangrijke regio. Het fonds wordt gebruikt om samenwerking, innovatie en de economische structuur in Zuidoost-Brabant te stimuleren. De MRE focust zich op groei en duurzame ontwikkelingen met rendement op lange termijn. Zo kunnen ondernemers, kennisinstellingen en overheden een subsidieaanvraag indienen voor een samenwerkingsinitiatief in de vorm van bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case of de ontwikkeling van een prototype.

Budget en deadlines

Aanvragen worden door middel van een tendersysteem behandeld. Dit betekent dat de aanvragen worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. Het fonds opent drie keer per jaar. De volgende tender sluit 1 juni. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor aanjaagprojecten, zoals studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots tot een maximum van € 50.000 subsidie. Voor uitvoeringsgerichte projecten (ontwikkelen van een prototype) bedraagt de subsidie 15% van de subsidiabele kosten, zonder een maximaal subsidiebedrag. Er geldt een forfaitair uurtarief van € 50 voor de eigen ureninzet (m.u.v. studenten en stagiaires, hiervoor geldt een uurtarief van € 20).

Voorwaardes

Het project moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Er moet sprake zijn van een samenwerking tussen ten minste twee regionale partijen (maximaal 70% projectkosten voor één partner);
 • Minimaal 50% van de projectenkosten moeten out-of-pocketkosten zijn. MRE vindt het fijn als de partners de 50% in-kind middels uren bijdragen.
 • Het project moet een voorbeeldfunctie voor de MRE en Brainport Eindhoven (kunnen) hebben;
 • Het project moet een vernieuwend karakter hebben, in de vorm van (in volgorde van voorkeur):
  • Nieuwe werkgelegenheid;
  • Behoud van werkgelegenheid;
  • Innovatieve methoden en technieken;
  • Versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven;
  • Verbetering van het vestigingsklimaat;
  • Stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.
Geïnteresseerd?

Bij Craeghs Consultancy zijn we o.a. gespecialiseerd in MRE aanvragen. We maken graag een afspraak met u om vrijblijvend de MRE subsidiemogelijkheden voor uw onderneming toe te lichten. U kunt contact opnemen met Craeghs Consultancy via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.