Stimuleringsregeling voor innovatie in regio Noord-Brabant

18.01.2023

Bent u een ondernemer in Noord-Brabant en bent u bezig met het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR-regeling)!

Stimulering van Innovatie in de Regio

Met deze subsidieregeling zoekt Provincie Noord-Brabant bestaande mkb-ondernemingen die innovatieve producten, diensten en productieprocessen ontwikkelen die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Het gaat om innovatie-initiatieven van ondernemers in de vroegste fase van de ontwikkeling. De SIR-regeling moet de drempel om te innoveren in Noord-Brabant verlagen.

Voorwaardes

De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen uit alle economische sectoren in de Provincie Noord-Brabant. Het subsidiepercentage is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum subsidiebedrag van € 45.000. U kunt een aanvraag zowel individueel als binnen een samenwerkingsverband indienen. Daarnaast worden de volgende voorwaardes genoemd:

 • Aanvrager is een kleine of micro-onderneming;
  • < 50 medewerkers;
  • < 10 miljoen omzet óf jaarbalans.
 • Het project wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in en resultaten komen ten goede van de Provincie Noord-Brabant;
 • Het project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen;
 • Minimaal 50% out-of-pocket kosten / max. 50% loonkosten; deze vereiste geldt niet voor ICT/softwareprojecten.

Én sluiten aan op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s:

 1. Energie en duurzaamheid*;
 2. Gezondheid en zorg*;
 3. Landbouw, water en voedsel*;
 4. Veiligheid*;
 5. Sleuteltechnologieën; of
 6. Maatschappelijk verdienvermogen.
* Minimaal aansluiting op 1 van deze thema’s.
Interesse?

Wilt u meer weten over de SIR, of weet u niet zeker of uw project aan alle voorwaarden voldoet? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.