Subsidie OPZuid is weer open: Hoe schrijf ik een succesvolle aanvraag?

24.04.2023

De eerste openstelling van 2023 voor het OPZuid-programma is een feit! Vanaf 24 april t/m 26 mei 2023 kunnen er weer aanvragen worden ingediend. In dit artikel leest u hoe u een succesvolle aanvraag kan indienen.

OPZuid

Icoon DoelwitZuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Hierbij wordt er ingezet op vijf verschillende transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw, en voeding en gezondheid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten, door samenwerking binnen de regio en over regiogrenzen heen te stimuleren. Veel vanuit de vorige periode blijft gelijk: een subsidiepercentage van maximaal 35% (eventueel ook nog cofinanciering tot 50%) en maximaal € 1 miljoen subsidie per project.

Tips en Tricks

Bij een OPZuid-aanvraag komt heel wat bij kijken. Omdat de projecten redelijk groot zijn, worden er veel details gevraagd in het projectplan. Stimulus heeft echter tips meegegeven om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten:

  • Maak het project concreet, compact en compleet;
  • Wees ‘to the point’ bij het schrijven van het projectplan. Verwerk enkel informatie in het plan die noodzakelijk is voor een adequate beoordeling van het project (‘need to know’ in plaats van ‘nice to know’) en vermijd herhalingen en wollig taalgebruik;
  • Gebruik foto’s, tekeningen, schema’s, etc. ter illustratie van de innovatie en het gebruik van de innovatie in de praktijk;
  • Identificeer bij de risicoanalyse alle relevante risico’s (technologisch, markt, etc.) en benoem concrete mitigerende maatregelen;
  • Onderbouw het financieel en economisch perspectief met concrete rendementsberekeningen (bijvoorbeeld berekeningen van de netto contante waarde). Ga hierbij niet enkel uit van algemene macro-economische ontwikkelingen maar kijk ook naar de specifieke business-case van de aanvragers;
  • Voorkom bij de beschrijving van de markt en marketingstrategie een analyse van de totale potentiële afzetmarkt (‘total addressable market’), maar richt u vooral op een beschrijving en onderbouwing van dat deel van de markt waar het project zich met de te ontwikkelen producten of diensten in eerste instantie op zal richten (‘target market’);
  • Kwantificeer zoveel mogelijk de mate van de maatschappelijke impact en duurzame ontwikkeling. Gebruik hiervoor tools als een levenscyclusanalyse.
Interesse?

De adviseurs van Craeghs hebben veel ervaring met het OPZuid-programma en staan u graag bij. Wilt u weten of uw project past binnen de doelstelling van deze regeling? Of wilt u meer gedetailleerd weten wat de voorwaardes zijn voor de subsidie? Neem dan contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons project Aqua Valley waarbij OPZuid subsidie is verkregen.