Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

22.11.2021

Bent u een agrarische ondernemer of werkt u in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele landbouwsector, dan is de subsidie voor groen-economisch herstel landbouw mogelijk iets voor u!

Europees Herstelfonds (EHF)

Naar aanleiding van het Europees Herstelfonds wordt vanuit LNV gewerkt aan een fysieke investeringslijst op nationaal niveau, namelijk het groen-economisch herstel landbouw. Vanuit het fonds komt in 2022 ter herstel van de Covid-19 crisis €35,3 miljoen vrij voor plattelandsontwikkeling, welke wordt toegevoegd aan het bestaande POP3+ programma.

POP3+

Het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op landbouwers of samenwerkingsverbanden met landbouwers, om de plattelandsontwikkeling te stimuleren. Het bestaande POP3 is in de transitieperiode van 2021 tot en met 2022 doorgegaan als POP3+ ter voorbereiding op het aankomende Gemeenschappelijk landbouwbeleid  (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan  (NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendige boeren sterker belonen. Ook streeft POP3+ naar het vereenvoudigen van de uitvoering, zodat uitvoeringskosten worden verlaagd. De focus van de regeling ligt op klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Daarnaast is een groot deel van het programma ingericht op het verbeteren en herstellen van natuur- en waterkwaliteit.

Budget en deadlines

Aangezien de regeling nog niet open is, zijn er nog veel onduidelijkheden over de deadlines en subsidiehoogtes. De vermoedelijke openstelling van de regeling is eind 2021. Daarnaast is het voorlopige subsidiepercentage tussen de 40 en 75%, en is het subsidiebedrag maximaal € 150.000 voor de investeringsregeling groen-economisch herstel, en maximaal € 500.000 voor samenwerkingen. Voor gebiedsgerichte pilots worden grotere projecten verwacht en geldt er een maximum van € 2.000.000. Neem contact op met onze adviseurs als u meer wilt weten over uw specifieke situatie of over de status van de regeling.

En nu?

Craeghs Consultancy voltooit jaarlijks meerdere POP3 aanvragen. Bent u benieuwd of uw project gesubsidieerd kan worden? Neem dan contact met ons op via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl en we bekijken vrijblijvend met u de mogelijkheden. Bekijk ook ons project met Kipster binnen deze regeling voor het gebruik van graseiwit als kippenvoer.