Afbeelding SSEB

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel in mei weer open

09.03.2023

Heeft u een innovatief idee om emissieloze bouwmachines en de daarbij behorende laadinfrastructuur te ontwikkelen? Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen? Wilt u uw bestaande bouwwerktuigen of bouwvaartuigen ombouwen zodat deze minder emissies uitstoten? Dan past uw project mogelijk in de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB)!

Toekomstbestendige bouwsector

De overheid wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof uitstoot en uiteindelijk volledig emissieloos wordt. Om dit te stimuleren is vorig jaar de SSEB in het leven geroepen. De SSEB bestaat uit 3 verschillende modules.

Aanschaf en Retrofit

De eerste twee modules zijn de SSEB Aanschaf en SSEB Retrofit. Binnen deze modules kunt u subsidie ontvangen voor de aanschaf van een emissieloos bouwwerktuig, of voor een aanpassing van uw bouwwerktuig om deze te verduurzamen. Onlangs is de lijst van bouwmachines die in de SSEB passen gepubliceerd. De subsidie gaat op 9 mei 2023 open en wordt verdeeld op basis van een first come, fist serve principe. Afgelopen jaar was het budget op de eerste dag al driemaal overschreven, dus snel handelen is noodzakelijk! Dit jaar is er een budget van € 50 miljoen beschikbaar. Het subsidiebedrag is lastig te bepalen, maar is ongeveer 50% (voor het mkb) van de meerkosten voor elektrische voertuigen (40% voor grootbedrijven).

Innovatie

De derde module binnen de regeling is de SSEB Innovatie. Binnen deze module kunnen twee soorten projecten worden aangevraagd: de haalbaarheidsstudie en de experimentele ontwikkeling.

Binnen de haalbaarheidsstudie onderzoekt u in hoeverre uw project kans van slagen heeft. U bekijkt de sterke en zwakke punten, kansen en risico’s, maar ook de benodigde middelen en de slaagkansen. Het doel van de haalbaarheidsstudie is de besluitvorming om het project te ondersteunen.

In 2023 is er voor haalbaarheidsstudies € 1 miljoen beschikbaar, met een maximaal subsidiebedrag van € 50.000 per project. Het subsidiepercentage ligt op 60% voor het MKB en 50% voor grote bedrijven. Het project heeft een maximale duur van 6 maanden. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 9 mei 2023 en wordt eveneens middels een first come, first server principe verdeeld. Snel handelen is van dus groot belang!

Experimentele ontwikkelingsprojecten bestaan uit technische ontwikkeling of een project praktijkervaring. Voor beide geldt dat ze producten, processen of diensten verbeteren, die niet grotendeels al vast staan. Een technische ontwikkeling is in deze context de ontwikkeling van een prototype emissieloze bouwmachine. Een project praktijkervaring is het in een praktijkomgeving aantonen van de werking van een emissieloze bouwmachine.

In 2023 is er voor project experimentele ontwikkeling € 9 miljoen beschikbaar, met een maximaal subsidiebedrag van € 1 miljoen per project. Het subsidiepercentage ligt op 35% voor MKB en 25% voor grote bedrijven. Het project heeft een maximale duur van 2 jaar. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 9 mei 2023 t/m 6 september 2023. De aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe, wat betekent dat de aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op kwaliteit. Een zo goed mogelijke aanvraag is dus van groot belang!

En nu?

Ziet u aanknopingspunten tussen uw project en deze subsidie? Dan werken we graag met u samen aan uw subsidieaanvraag. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies hoe u de SSEB kan gebruiken om uw projectkosten te verminderen. U kunt ons telefonisch bereiken op  010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.