Energie Subsidie

Energie: TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving

01.04.2020

Vanaf 1 april staan de Topsector Energie (TSE) regelingen: Industrie, en Gebouwde omgeving open voor aanvragen. Die zijn mogelijk tot 2 juni 2020. Ruwweg gaan deze regelingen over het efficiënter en milieuvriendelijker maken van de industrie en de gebouwde omgeving. Hieronder een korte omschrijving van beide regelingen.

TSE Industrie

In de TSE Industrie regeling wordt gezocht naar goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten. De regering wil snel resultaten behalen, daarom is het gewenst als tijdens het project de eerste generatie van de ontwikkeling al wordt opgeleverd. Uiterlijk in 2030 moet een eerste markttoepassing in een betekenisvolle industriële sector in Nederland zijn bereikt.

 • Projectduur: maximaal vier jaar
 • Projectbudget: maximaal € 500.000
 • Totaalbudget: € 2,797 miljoen

Er zijn drie subsidiethema’s:

 • Sluiting van industriële ketens
  Dit omvat o.a. recycling van materialen, inzet van biogrondstoffen, circulaire non-ferro metalen, Carbon Capture & Storage, en hergebruik van CO2.
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
  Dit omvat o.a. efficiëntieverbeteringen, warmte hergebruik, diepe geothermie, toepassing van klimaatneutrale brandstoffen, en warmte en koude systeemconcepten.
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
  Dit omvat o.a. productie van hernieuwbare brandstoffen, flexibilisering en digitalisering, procesvernieuwing, en maatschappelijke implicaties van industriële elektrificatie.
TSE Gebouwde omgeving

De TSE Gebouwde omgeving kan worden aangevraagd voor producten en diensten om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

 • Projectduur: maximaal twee jaar
 • Projectbudget: maximaal € 500.000
 • Totaalbudget: € 2,797 miljoen

Er zijn drie subsidiethema’s:

 • Versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving
 • Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
 • Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

Icoon DoelwitBinnen deze thema’s zijn zeer veel subthema’s waarop een aanvraag kan worden ingediend. We bekijken graag voor u of uw project past. Is uw project bijvoorbeeld te grootschalig of juist meer gericht op pilot- of demonstratieprojecten? Dan zijn er mogelijkheden binnen de MOOI en DEI+ regelingen. Neem contact met ons op voor informatie.

Algemene voorwaarden

De regelingen zijn gericht op samenwerkingsverbanden met minimaal één onderneming. Er gelden de volgende subsidiepercentages:

 • Industrieel onderzoek: 50% (+20% voor kleinbedrijf, +10% voor middenbedrijf)
 • Experimentele ontwikkeling: 25% (+20% voor kleinbedrijf, +10% voor middenbedrijf)
 • Onderzoeksorganisaties: 80%
Meer informatie?

De TSE-regelingen zijn zeer breed. Het is daarom moeilijk om in dit korte artikel alle aspecten aan te stippen. Heeft u nog vragen of weet u niet zeker of uw project zou passen? Laat het ons weten en we kijken graag met u mee.