Afbeelding Eurostars

Tweede openstelling Eurostars 2022

03.05.2022

Binnenkort is er een tweede openstelling van Eurostars, dé regeling voor mkb-ondernemers die willen samenwerken met andere (Europese) landen om high tech onderzoek en ontwikkeling uit te voeren. Herkent u zich in deze omschrijving? Hieronder wordt toegelicht hoe deze subsidie u mogelijk kan helpen om sneller te ontwikkelen en groeien.

Eurostars

Het Eurostars Programma is een Europees samenwerkingsprogramma speciaal voor (kleine) bedrijven die Speur- en Ontwikkelingswerk (R&D) uitvoeren. Eurostars richt zich op het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van onderzoeks- en innovatieprojecten. Het doel is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. De verwachting is dat hierdoor kleine bedrijven zich sneller zullen kunnen ontwikkelen en groeien in omzet en aantal medewerkers.

Voorwaarden

In 2022 zijn er twee openstellingen voor Eurostars, waarbij de tweede ronde opent op 13 juli 2022 en sluit op 15 september 2022. De maximale subsidie voor de uit Nederland betrokken deelnemers bedraagt € 500.000 per project en alleen onderzoek- en ontwikkelactiviteiten worden gefinancierd. De subsidiepercentages voor Eurostarsprojecten zijn 50% voor mkb-bedrijven en kennisinstellingen, en 40% voor grote bedrijven. Het aanvragen van Eurostars subsidie bestaat uit 2 onderdelen. Eerst moet uw voorstel internationaal goedgekeurd worden om vervolgens nationaal, via RVO, de subsidie te kunnen toekennen. Voor de projectdeelnemers uit andere landen kunnen afwijkende subsidiepercentages en maximale bedragen gelden afhankelijk per land.

Om in aanmerking te komen moeten het project en consortium aan de volgende internationale eisen voldoen:

  • Het project wordt geleidt door een innovatief mkb-bedrijf uit een Eurostarsland;
  • Het consortium bestaat uit ten minste 2 onafhankelijke entiteiten uit minimaal 2 Eurostarslanden;
  • Het budget wordt voor minstens 50% gedragen door het mkb;
  • Geen deelnemer of land is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de projectkosten;
  • Projectduur is maximaal 36 maanden;
  • Het project heeft een exclusieve focus op civiele toepassingen.

Daarnaast geldt voor Nederlandse deelnemers ook de nationale voorwaarde dat er altijd een bedrijf moet zijn aangesloten bij het Nederlandse deel van het consortium om in aanmerking te komen voor subsidie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Eurostars en wilt u een aanvraag indienen? Wij geven u een eerlijke inschatting van uw kansen, want zelfs goede projecten zijn niet gegarandeerd van subsidie vanwege de populariteit van de regeling. Onze adviseurs helpen u natuurlijk graag met het schrijven van uw aanvraag zodat u met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. U contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.