Afbeelding WBSO controles

WBSO controles gaan digitaal verder

02.04.2021

Steekproefsgewijs kunt u door RVO worden gecontroleerd vanwege uw WBSO aanvraag. Gemiddeld is dit eens per 7 jaar. RVO zal u controleren op uw project-, uren-, en kostenadministratie van het voorgaande jaar. Door corona verlopen de controles anders dan normaal en lichten wij graag toe hoe zo’n controle nou werkt.

Hoe gaat een controle?

Het doel van een controle is om te zien of u uw administratie wel op orde heeft. Indien dat niet het geval is kan de controleur een correctie of boete opleggen waardoor u (een deel van) uw voordeel moet terugbetalen. Mocht dit het geval zijn dan zal RVO u de daaropvolgende jaren strenger in de gaten houden. Dus het is zeer van belang dat de controle soepel verloopt.

Normaal zouden de controleurs van RVO bij u langskomen om gemoedelijk een kopje koffie te drinken en een rondleiding te krijgen. Echter, door corona zijn bedrijfsbezoeken niet mogelijk. Daarom verloopt de controle nu volledig op een afstand. U wordt verzocht om binnen enkele dagen alle benodigde stukken naar RVO te sturen. Neem gerust contact op met uw Craeghs adviseur dan helpen wij u met het opstellen van de documentatie en voeren wij nog een proefcontrole uit op uw stukken.

De RVO controleur zal onderzoeken of uw urenstaten realistisch zijn, dus niet te veel uren op een dag en niet elke dag 8 uur. Daarnaast zal er ook worden gekeken naar de opgegeven S&O-medewerkers. Hebben zij afdoende ervaring voor S&O werk en kloppen de BSN’s die zijn meegedeeld? Indien u kosten heeft zal er ook worden gekeken naar een selectie van de facturen. Zijn deze afdoende onderbouwd en toe te schrijven aan de WBSO projecten?

Vanwege het digitale karakter van de controle kunnen controleurs er nu langer over doen en nog nauwkeuriger naar uw administratie kijken. Daarom is het van belang, juist nu, dat alles helemaal in orde is.

Wat doet Craeghs?

Voordat uw bedrijf wordt gecontroleerd zullen onze adviseurs u helpen met het opstellen van de digitale map. Zij zullen met u bespreken wat noodzakelijk is en voordat u het opstuurt nog een proefcontrole uitvoeren: we doorlopen alle facturen en urenstaten en stellen dezelfde soort vragen als een controleur zou doen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw administratie voldoet, en bent u voorbereid op de mogelijke vragen van de echte controle!

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het telefoonnummer op 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.