Afbeelding S&O Verklaring

WBSO Tips & Tricks – Deel 6: S&O verklaring en uw WBSO verzilveren

22.03.2023

Wanneer uw WBSO aanvraag positief is beoordeeld, ontvangt u een S&O verklaring, ofwel een beschikking van RVO. Hierin wordt uitgesplitst hoeveel uren (en kosten en uitgaven indien van toepassing) zijn goedgekeurd per project.

Soms wordt er nog een opmerking in de beschikking gezet door de beoordelend adviseur, neem deze zeer serieus. Dit gaat vaak over aspecten die nét geen vragenbrief waard waren. Mocht de genoemde situatie zich echter blijven voordoen, dan zult u bij een volgende periode alsnog een vragenbrief ontvangen.

Verrekenen van uw voordeel

Bij uw S&O verklaring is een overzicht toegevoegd van de relevante geldbedragen, bijvoorbeeld uw S&O-loon, uw aantal uren, en de vergoeding op basis van uw kosten of de forfaitaire benadering. Met uw S&O verklaring op zak wordt het zaak om echt voordeel binnen te halen. Dit kan het beste gebeuren in overleg tussen de financiële- en de R&D afdeling. Bij een goede WBSO aanvraag vraagt u een bepaald percentage aan boven de hoeveelheid uren die u werkelijk verwacht te maken (de veiligheidsmarge). In overleg met de ontwikkelingsafdeling is dit aantal uren bepaald. De financiële afdeling kan de WBSO echter beter verzilveren op basis van de werkelijk verwachte realisatie (zonder veiligheidsmarge). Zo voorkomt u dat u bij de mededeling onverwacht een groot bedrag aan loonbelasting terug moet betalen.

De spelregels
  • Indien u na het jaar nog niet alle afdrachtvermindering hebt verwerkt, kunt u deze alsnog verrekenen via een correctiebericht: dit mag over de aangiftetijdvakken die vallen binnen het jaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft (voor zover en binnen dit tijdvak nog loonheffing is afgedragen).
  • Heeft u meer S&O-afdrachtvermindering dan de loonbelasting die u dat jaar betaalt? Dan is uw maximum voordeel bereikt.
  • Aan het begin van het jaar doet u een mededeling over het voorgaand jaar. Indien u meer voordeel heeft verzilverd dan u met de mededeling waar kan maken, dan zult u het verschil moeten terugbetalen.

In uw S&O verklaring wordt er ook gewezen op de noodzaak om een S&O administratie bij te houden. Probeer deze administratie te integreren of te combineren met de administratie die u momenteel al voert. Zo minimaliseert u de administratieve lasten. Wat betreft uw urenadministratie moet het voornamelijk inzichtelijk zijn wie, welke uren, op welke dag, aan welk WBSO project heeft besteed. Dit moet u binnen tien werkdagen registreren. In de projectadministratie bewaart u alle documenten gerelateerd aan het project. Door de namen van de betrokken medewerkers en de datum van uitvoering op deze documenten te zetten, is uw administratie al snel compleet.

Meer informatie?

Wilt u nog meer weten over de WBSO? Bekijk de andere delen uit de serie WBSO Tips & Tricks. Bekijk ook ons klantverhaal met Image Building over welke innovaties in de WBSO kunnen. Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder! Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 22 maart 2023