Kalfsvlees project

Centrale Organisatie voor de Vleessector: Trusted Veal

Europese exportsubsidie Trusted Veal

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft eind 2017 groen licht gekregen van de Europese commissie voor haar promotiecampagne voor kalfsvlees met de naam ‘Trusted Veal’.

Met haar Trusted Veal campagne wil de COV communiceren over de garanties die de Nederlandse exporteurs kunnen geven met betrekking tot voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. En het vertrouwen dat afnemers kunnen hebben in Nederlands kalfsvlees. Daarnaast wordt met deze campagne aan het product kalfsvlees meer bekendheid gegeven op markten buiten de EU. Kalfsvlees is een typisch Europees product dat minder bekend en beschikbaar is op markten buiten de EU. Daarom ligt er buiten de EU nog veel marktpotentieel voor Europees kalfsvlees.

De COV zet het geld onder meer in voor deelname aan beurzen in Amerika en Japan om Europees kalfsvlees te promoten. Andere activiteiten die de komende jaren binnen Trusted Veal worden uitgevoerd zijn o.a. chef wedstrijden en in-store promotie.

Samenwerking met Craeghs

Als adviseur was Craeghs Consultancy nauw betrokken bij het aanvraagproces. Door de aanvraag met een kritische blik te reviewen kon de kwaliteit worden verhoogd. Daarnaast heeft Craeghs een belangrijke rol gespeeld bij de indiening van de benodigde stukken.

Feiten en cijfers
Projecttitel Veal from Europe: A Trusted Tradition
Subsidieregeling Promotion of agricultural products (volledige NL naam: Voorlichting- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de interne markt en in derde landen)
Subsidiebedrag € 1.531.667,60
Projectwebsite Trustedveal.com
Betrokken bij dit project

European Union