project

Business Centre Treeport: Paulownia, de klimaatboom om op te bouwen

De bouwsector staat voor een groeiende uitdaging: de transitie naar een circulaire en biobased bouw- en infrasector. Deze overgang is essentieel om duurzaamheid te bevorderen, negatieve milieu-impact te verminderen en te reageren op de toenemende schaarste van fossiele grondstoffen. Een van de centrale pijlers van deze transitie is het gebruik van hernieuwbare en biobased materialen in de bouw.

Het gebruik van lokaal opgekweekte Paulowniabomen biedt een veelbelovende oplossing. De Paulownia is niet zomaar een boom, het is een klimaatboom met eigenschappen die de natuur en het milieu positief beïnvloeden. Bovendien kan het bouwmateriaal uit Paulownia technisch worden recycled aan het einde van de levenscyclus, wat betekent dat het hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten.

Tijdens dit project slaan v/d Avoird Trayplant, Dealin.Green, Moeskops’ Bouwbedrijf, Beyond Wood, en Business Centre Treeport de handen ineen om de lokale vermeerdering, opkweek en valorisatie van de Paulowniaboom mogelijk te maken voor circulaire toepassingen in de woning- en infrabouw. Daarmee vertegenwoordigt dit project een belangrijke stap in de richting van een duurzamere, circulaire bouwsector en draagt bij aan de bredere maatschappelijke transitie naar een meer verantwoorde en duurzame bouwindustrie.

Samenwerking met Craeghs     
Afgelopen jaar bracht Craeghs de OPZuid-subsidie onder de aandacht van v/d Avoird Trayplant. Vanwege de ervaring met OPZuid-subsidieaanvragen heeft Craeghs het vertrouwen van het consortium gekregen voor het aanvragen van de subsidie. Dit heeft geleid tot een succesvolle subsidieaanvraag waar alle partijen blij mee zijn. Bovendien werd het project aangemerkt als “project van strategisch belang”, wat betekent dat het project een significante bijdrage levert aan het verwezenlijken van de grondstoffentransitie.

Subsidieregeling: OPZuid           
Met het OPZuid-programma wordt vanuit het EFRO 2021-2027 programma een boost gegeven aan regionale economie, ondernemerschap en innovatie in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij wordt ingezet op vijf transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. De uitdaging is álle potentie van Zuid-Nederland te benutten met samenwerkingen binnen én over de regiogrenzen heen. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% tot maximaal €2 miljoen subsidie per project. Daarbij kan er nog 15% extra subsidie verstrekt worden door cofinanciering van de provincie.

Geïnteresseerd?
Als u overeenkomsten ziet tussen uw projecten en het verhaal van deze klant, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend adviesgesprek over hoe u een OPZuid-subsidie kunt aanvragen. U kunt ons bereiken via 010 – 243 06 53 of per e-mail op info@craeghs.nl.

 

Feiten en cijfers
Projecttitel Paulownia: De klimaatboom om op te bouwen
Subsidieregeling OPZuid 2021-2027
Subsidiebedrag € 1.358.270
Aanvrager
Subsidieverstrekker Stimulus Programmamanagement

 

Laatst gewijzigd 21 mei 2024