project

SOWNet: Grondsensor voor de Braziliaanse landbouw

SOWNet Technologies BV is een spin-off van het onderzoeksinstituut TNO. Het bedrijf richt zich met name op de ontwikkeling en implementatie van (zelforganiserende) draadloze netwerken in combinatie met zelf ontwikkelde sensoren, om de toenemende vraag naar IoT (Internet of Things) producten en IoT oplossingen te kunnen leveren. SOWNet heeft inmiddels 14 jaar ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen en installeren van sensornetwerken en applicaties in verschillende sectoren (o.a. security, healthcare, automotive, musea en smart outdoor lighting).


In Brazilië is SOWNet bezig met het uitvoeren van een demonstratieproject met een grondsensor ontwikkeld voor de akkerbouw, welke de temperatuur, de bodemvochtigheid, en zoutengehalte (in de vorm van mineralen) van de bodem meet. Deze data wordt vervolgens draadloos verzonden naar de cloud. Hierdoor is de data constant beschikbaar voor analyse in het eigen ontwikkelde webplatform. Dit stelt agrariërs in staat om gericht nutriënten aan het gewas toe te dienen. Verder kan de data die tijdens dit project wordt verzameld worden gebruikt om oogstvoorspellingen te doen na afronding van dit project.

Samenwerking met Craeghs

Met hulp van Craeghs heeft SOWNet de subsidie weten binnen te slepen. DHI is geen eenvoudig programma. Demonstraties vinden vaak plaats in verre landen en onder lastige omstandigheden. Dit maakt het moeilijk om de beoordelingscommissie voldoende zicht te geven op een goede afloop. Door gezamenlijk optreden van SOWNet en Craeghs kon toch een kwalitatief goede aanvraag worden opgesteld die een positieve honorering opleverde. Ook tijdens de uitvoering van het project blijft Craeghs betrokken.

Subsidieregeling: DHI

De Demonstratieprojecten DHI regeling is er om het demonstreren van technologieën, kapitaalgoed of diensten in DHI-landen goedkoper te maken. Wat u wilt demonstreren moet nieuw op de markt zijn in het land waar u de demonstratie wilt houden. Ook is de omvang van het project beperkt, dit mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de demonstratie. Als u voldoet aan de voorwaarden is 50% subsidie van kosten mogelijk tot een maximum van € 200.000.

En u?

Bent u van plan om een nieuwe techniek te introduceren in het buitenland? Wilt u meer weten over de regeling of wilt u weten of uw project zou passen? U kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Demonstratie Innovatieve Grondsensor voor de Braziliaanse landbouw (DIG)
Subsidieregeling DHI Demonstratieproject
Projectpartners
Subsidieverstrekker RVO

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.