project

Terra Inspectioneering: Hightech drones voor maritieme maintenance

In Nederland geven we elk jaar 6 miljard euro uit om infrastructuur in goede staat te houden. Een groot deel hiervan wordt besteed aan monitoring- en maintenancewerkzaamheden van watergebonden infrastructuur; onze infrastructuur bevat meer dan 40.000 bruggen en viaducten. Inspecties aan deze bruggen, steigers en andersoortige watergebonden infrastructuur wordt momenteel uitgevoerd met behulp van bemande schepen, tijdelijke inspectieconstructies en met behulp van veel manuele arbeid.

De partijen hebben een vliegende en een varende inspectiedrone ontwikkeld die ook tezamen inspecties kunnen uitvoeren. Met behulp van slimme analyse software en verschillende robotica componenten voor het uitvoeren van niet-destructief materiaalonderzoek (o.a. wanddikte-, beton- en corrosiemetingen) kan de staat van objecten van A tot Z worden gemonitord, en dit volledig op afstand! Zo kunnen onderhoudsinspecties goedkoper, duurzamer en zonder disruptieve maatregelen uitgevoerd worden en op plekken die normaal gesproken moeilijk bereikbaar zijn.

Samenwerking met Craeghs

Onze partner Terra Inspectioneering vroeg zich af of dit niet slimmer kan, en heeft in samenwerking met AquaSmartXL de ontwikkeling van gepatenteerde hightech inspectiedrones opgestart. Hierbij is volledig afgestapt van traditionele en tijdrovende inspectiemethodes. Craeghs vroeg al WBSO aan voor Terra. Daarom zijn wij direct op zoek gegaan naar extra subsidiemogelijkheden. Uiteindelijk is er succesvol een MIT-R&D-project aangevraagd.

Door de toestand en belasting van de watergebonden infrastructuur nauwkeurig in kaart te brengen, en hiermee de resterende levensduur van de constructie te bepalen, kan een bijdrage worden geleverd aan beter ‘assetmanagement’. Betere conditiebepaling zorgt voor kostenbesparing en voorkomt verkeershinder, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Het RTL Z programma ‘Doe maar Duurzaam’ heeft een mooi item gemaakt over de resultaten van dit R&D-project.

Subsidieregeling: MIT R&D

Binnen de MIT-regeling (MKB innovatiestimulering topsectoren) zijn er twee soorten projecten mogelijk. Er kunnen haalbaarheidsstudies worden verricht of er kan worden gewerkt aan R&D-samenwerkingen. MIT R&D biedt de mogelijk tot subsidie van 35% van de kosten voor een project met een maximum van € 350.000. De MIT-fondsen worden verdeeld per provincie. Afhankelijk van de samenstelling van uw samenwerking kunt u uw kansen vergroten door aan te vragen in de juiste provincies.

En u?

Werkt u samen met andere MKB partijen in uw ontwikkelingen of heeft u een project voor ogen? We staan u graag bij en hebben veel ervaring met de MIT R&D. Craeghs voert jaarlijks verschillende MIT R&D projecten uit door heel Nederland. U kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. Onze adviseurs helpen u graag om uw aanvraag op te stellen en deze in te dienen in het gebied waar u de hoogste slagingskans heeft.

Feiten en cijfers
Projecttitel Ontwikkeling hightech inspectiedrones t.b.v. maritieme maintenance
Subsidieregeling MIT R&D
Subsidiebedrag € 131.425
Projectpartners Logo Aquasmart
Subsidieverstrekker Logo Stimulus

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.