project

TU Eindhoven: Van centrale naar decentrale logistieke netwerken

TU Eindhoven heeft goede ideeën voor de ontwikkeling van een kansrijk decentraal distributiecentrum voor pakketbezorging; lokaal en dicht bij de consument, waardoor het gebruik van veel nieuwe en innovatieve (emissievrije) vervoersmogelijkheden voor last-mile leveringen mogelijk is, zoals elektrische/waterstofvoertuigen of bezorgfietsen (reductie in geluid, trillingen, fijnstof, en andere emissies).

De missie van TU Eindhoven is om met andere partijen uit de logistieke sector een roadmap te ontwikkelen om het eerste concept en de noodzakelijke stappen te laten zien om een transitie van een centraal logistiek netwerk naar een decentraal logistiek netwerk mogelijk te maken. De verwachting is dat een radicale verandering naar een decentraal logistiek netwerk op termijn kan leiden tot een reductie van meer dan 1,5 miljoen ton CO2 en een reductie van bijna 0,5 miljoen ton NOx.

Samenwerking TU Eindhoven, Smart Robotics, DSV en Atlas4

Een samenwerkingsverband bestaande uit TU Eindhoven, Smart Robotics, DSV en Atlas4 is gevormd om deze roadmap te ontwikkelen. De roadmap bestaat uit een analyse van verschillende subsystemen en use cases die gebruikt kunnen worden om tot een geïntegreerd ontwerp van een decentraal logistiek netwerk te komen, gebaseerd op verschillende lokale omstandigheden. Een multi-agent systeem zal door het consortium worden ontworpen op basis van intelligente algoritmes, machine learning en AI. Het systeem zal worden gebruikt om verschillende ontwerpen, beleidsmaatregelen en andere scenario’s te analyseren. Deze inzichten zullen resulteren in een potentieel systeemontwerp van een gedecentraliseerd logistiek netwerk.

Samenwerking met Craeghs

Icoon DoelwitNaar de subsidiemogelijkheden gevraagd kwam Craeghs Consultancy uit bij de op dat moment opengestelde Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022–2026 en werd duidelijk dat adequaat gehandeld moest worden om een complete aanvraag te kunnen indienen vóór de snel naderende deadline. Craeghs Consultancy heeft vervolgens geassisteerd om het consortium te helpen vormen met diverse partners uit haar netwerk. Doordat Craeghs bij diverse subsidietrajecten van de consortiumpartners betrokken was, kon snel een verbinding worden gemaakt tussen de subsidieregeling en het beoogde project. Door de begeleiding en het schrijfwerk van Craeghs als mede de uitstekende input en betrokkenheid van de partners kon snel worden geschakeld. Daarmee is in korte tijd een plan neergezet dat uiteindelijk positief werd beoordeeld binnen dit lastige subsidietraject.

Subsidieregeling: Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022–2026

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoogt de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig te stimuleren. Middels het uitschrijven van diverse tenders in de gestelde termijn zullen meerdere onderzoeken worden medegefinancierd waardoor de beoogde doelstellingen omtrent duurzaamheid in 2050 behaald zullen worden.

De tenderaanvragen worden beoordeeld aan de hand van 12 criteria. Dit zijn onder meer innovatie en kwaliteit, alsook economische impact en reductie van CO2 en NOx. In totaal is er tot 2026 een budget van ruim € 7 miljoen. Per project is er maximaal € 1 miljoen subsidie beschikbaar met een subsidie percentage tot 50%, afhankelijk van de activiteit.

En u?

Een tenderprocedure vraagt om een zeer goede aanvraag waarin uw project op alle 12 criteria goed moet scoren. Dit kan natuurlijk veel tijd kosten. Craeghs Consultancy kan u helpen door een groot deel van het werk over te nemen en de kans te vergroten om deze subsidie succesvol binnen te halen. Neem vrijblijvend contact met ons op via 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. Dan bekijken we gezamenlijk uw slagingskans binnen Topsector Logistiek en eventuele andere mogelijkheden.

Feiten en cijfers
Projecttitel Decentralized distribution: disrupting change in the logistics sector
Subsidieregeling Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022–2026
Subsidiebedrag € 749.602
Projectpartners Logo TU Eindhoven

Logo DSV

atlas4

Subsidieverstrekker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Laatst gewijzigd 31 januari 2023