Beslist.nl online winkelcentrum project

Viroteq: MIT Haalbaarheid subsidie voor slim stapelen

Viroteq ontwikkelt en levert modulaire intelligentie voor het On-The-Fly stapelen en verpakken van objecten van verschillende formaten. Dit vergemakkelijkt de inzet van robotica binnen de logistieke sector. De slimme software van Viroteq maakt de inzet van robots flexibeler en efficiënter, maar moest eerst op haalbaarheid worden onderzocht.

Project

Viroteq, gevestigd in Amsterdam, richt zich op de ontwikkeling van innovatieve automatiseringsoplossingen voor de industrie. Zodoende is Viroteq in contact gekomen met logistieke partijen, welke zochten naar intelligente oplossingen voor het automatisch stapelen van producten op pallets zonder voorkennis over deze producten. In de markt was nog geen universele oplossing voor het slim On-The-Fly stapelen van producten van diverse afmetingen en werden mensen ingezet om dergelijke producten te stapelen. Medewerkers die orders picken en stapelen leiden tot hoge loonkosten en in de arbeidsmarkt is er een tekort aan beschikbare ‘order pickers’. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het geen duurzaam inzetbare werkzaamheden betreffen; het gaat om arbeidsintensieve handelingen, die doorgaans ook ‘s nachts worden uitgevoerd.

In dit project is de haalbaarheid onderzocht voor de ontwikkeling van een “on-the-fly mixed palletizing platform”. De ontwikkeling van dit platform is het eerste eigen product van Viroteq en moet zodanig ontwikkeld worden dat het breed in de markt te zetten is. In het project is daarom o.a.  de technische haalbaarheid onderzocht om universeel te kunnen communiceren met verschillende robotica en automatisering hardware en hoe er moet worden omgegaan met de grote variatie aan producten (vorm, afmetingen, gewicht) welke gestapeld dienen te worden. Het software platform bestaat uit innovatieve Vision, AI en Machine Learning technieken, die de continue stroom (on-the-fly) van producten/orders analyseert en de robot aanstuurt om de grote diversiteit aan producten slim te stapelen en verpakken (mixed palletizing).

Samenwerking met Craeghs

Ten tijde van de aanvraag was Viroteq nog een start-up en zocht daarom hulp voor het aanvragen van subsidie. Zij kwam al snel uit bij Craeghs doordat de technische achtergrond van de adviseurs van Craeghs hielp om met beperkte input de specifieke aanvraag te schrijven. Dit zorgde voor een snelle en goede MIT Haalbaarheid aanvraag.

Nadat het project een positieve beschikking heeft gekregen, heeft Craeghs daarna ook de MIT R&D voor Viroteq aangevraagd, zodat er op dit project kan worden voortgebouwd. Verder begeleidt Craeghs Viroteq met andere subsidiemogelijkheden, zoals WBSO. De honoreringen van deze subsidietrajecten heeft Viroteq extra budget voor innovatie opgeleverd, zonder dat veel tijd verloren is gegaan aan aanvraagprocedures. Zoals het hoort toch?!

Subsidieregeling: MIT Haalbaarheid

Binnen de MIT-regeling (MKB innovatiestimulering topsectoren) zijn twee soorten projecten mogelijk. Er kunnen haalbaarheidsstudies worden verricht of er kan worden gewerkt aan R&D-samenwerkingen. MIT Haalbaarheid biedt tot 40% subsidie van kosten met een maximum van € 20.000. Het totale budget verschilt per provincie.

Ieder jaar wordt de regeling op de eerste dag al sterk overvraagd (dit jaar is de openstelling 20 april). Hierdoor is de kans dat uw aanvraag wordt gehonoreerd lager dan bij andere subsidiemogelijkheden. Maar deze regeling heeft verschillende voordelen zoals het hoge forfaitair uurtarief (€ 60), weinig verantwoording en u kunt de subsidie al aanvragen voor u precies weet wat u gaat doen.

Vergeet ook niet dat in de zomer de MIT R&D terugkomt. Deze is gericht op samenwerkingsprojecten, maar biedt significant hogere subsidie. Bekijk voor meer informatie ons artikel over de vorige MIT R&D openstelling.

Meer weten?

Heeft u een project waarvan u de haalbaarheid wilt onderzoeken? Craeghs doet jaarlijks een groot aantal aanvragen voor haalbaarheidsprojecten door het hele land. We helpen u graag om een kwalitatief sterke aanvraag op te zetten. Bel ons op 010-243 06 53, maar wacht niet te lang want op 20 april moet de aanvraag worden ingediend!

Feiten en cijfers
Projecttitel On-the-fly mixed palletizing platforms
Subsidieregeling MIT Haalbaarheid
Projectpartners
Subsidieverstrekker RVO

Laatst gewijzigd 31 maart 2021.