project

ZonMw subsidie voor voetballen in een rolstoel

Boomdesign Solutions is een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van technologische oplossingen om iedereen mee te laten doen met sport en spel.

Met de introductie van rolstoelvoetbal met behulp van een elektrische Voetbalschieter tracht Boomdesign Solutions verandering te brengen in het sportaanbod en de inclusie van mensen met een beperking in de maatschappij verhogen. De Voetbalschieter zorgt niet alleen voor een nieuwe sport, maar zorgt er ook voor dat de rolstoelgebruikers een balletje kunnen schieten in de buurt op straat. De verwachting is dat er meer interactie ontstaat tussen mensen met een beperking, maar ook juist tussen mensen met en zonder een beperking. In laatste geval is het meer spel, zoals bijvoorbeeld overschieten, buskruiten en andere balspellen.

De Voetbalschieter is een product dat gekoppeld wordt aan de voorzijde van de (al dan niet elektrische) rolstoel. De gebruiker kan de voetbal aannemen, vervolgens rondrijden terwijl de bal in het systeem blijft. Het is te vergelijken met ermee dribbelen zoals voetballers met de bal aan de voet over het veld rennen. Door met de rolstoel te richten kan een schietrichting worden gekozen en met één druk op de knop schiet de bal weg. De Voetbalschieter wordt geleverd met een controller met drukknoppen, maar er is een mogelijkheid om specifieke bedienmogelijkheden per gebruiker te installeren. Door de mogelijkheden als dribbelen, nauwkeurig schieten en instelbare schietsnelheid biedt de Voetbalschieter een echte voetbalbeleving.

Het project dat Boomdesign o.a. met partners als TU/e, VDL en Gehandicaptensport Nederland uitvoert is inmiddels in de eerste pilotfase, waarbij kwalitatief gebruiksonderzoek wordt uitgevoerd bij mytylscholen door heel Nederland (de eerste testen zijn reeds gedaan zie daarvoor deze video).

Samenwerking met Craeghs

Craeghs Consultancy is door Boomdesign Solutions gevraagd om het tweede deel van het subsidietraject voor de Sportinnovator subsidie in goede banen te leiden. Het eerste deel van de subsidie, de haalbaarheidsstudie, was al door Boomdesign Solutions zelf binnengehaald, maar had een behoorlijke tijdsinspanning gekost. Voor het schrijven van een uitgebreid projectplan met begroting, marktonderzoek en het rondkrijgen van de samenwerkingsovereenkomst van de geïnteresseerde partners in het vervolgtraject heeft Boomdesign Solutions Craeghs ingeschakeld.

Craeghs heeft Boomdesign Solutions zoveel mogelijk ontzorgd, samen een kwalitatief hoogstaand projectplan opgeleverd en gezorgd dat de aanvraag met alle bijlagen goed en op tijd is ingediend. Dit heeft geleid tot een positieve honorering waar Boomdesign Solutions veel profijt van heeft, want zonder de ZonMw subsidie had het project niet kunnen worden opgestart. De ontwikkeling van De Voetbalschieter ligt op schema, naar verwachting zal deze in het najaar van 2022 worden gepresenteerd!

Subsidieregeling: Sportinnovator

Het programma Sportinnovator loopt tot en met 2022. Het doel van de regeling is het uitvoeren van de Kennis- en Innovatieagenda Sport. Hierin is niet alleen ten doel gesteld om gouden medailles te behalen op de Olympische Spelen, maar ook om innovaties te stimuleren ten behoeve van de volksgezondheid en maatschappij. Het uiteindelijke doel is dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om mee te doen met sporten.

De focus van de innovatie moet zich richten op één van de drie thema’s:

  • Bewegen: gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen;
  • Materialen: gericht op methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  • Voeding: gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters.

De subsidie is opgesplitst in twee fases. In de eerste fase kan maximaal € 30.000 worden aangevraagd voor een haalbaarheidsstudie. In fase 2 kan maximaal € 750.000 worden aangevraagd om de innovatie door te ontwikkelen.

En u?

Heeft u ook een innovatief project dat mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de ZonMW subsidie? Of heeft u een ander innovatief idee, maar weet u niet goed welke subsidie daarbij past? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek! Bel 010 – 243 06 53 of stuur een email naar info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Voetballen in een rolstoel
Subsidieregeling Sportinnovator
Subsidiebedrag € 714.251
Projectpartners
Subsidieverstrekker

Laatst gewijzigd 25 mei 2021.