Afbeelding Nederlands-Belgische grens subsidie

CrossRoads2

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.

Kerntaken

De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het stimuleren van innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

 • Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
 • Subsidie voor haalbaarheidsstudies: het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert), met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase (50%, maximaal: € 10.000);
 • Subsidie voor innovatieprojecten: het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams-Zuid-Nederlandse innovatieproject (45%, maximaal € 135.000);
 • Follow-up: een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.
Focus op topclusters

CrossRoads2 richt zich met name op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

 • Hightech systemen;
 • Chemie en materialen;
 • Agrofood;
 • Life sciences & health;
 • Cleantech;
 • Biobased economy;
 • Logistiek;
 • Maintenance.
Financiers

Het project CrossRoads2 ontvangt Europese financiering in het kader van het Interreg VA-programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Unie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim € 152 miljoen ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, dat innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.

Naast Interreg VA Vlaanderen-Nederland wordt het project ook gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Economische Zaken, het Vlaams Gewest, de Nederlandse de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Vlaamse provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Projectpartners

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van CrossRoads2 is de Stichting CrossRoads 2 opgericht. Binnen de stichting werken de volgende projectpartners nauw samen: BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost‐Vlaanderen, Stimulus Programmamanagement en i‐Cleantech Vlaanderen.

En nu?

Denkt u dat u een project heeft dat voor de Interreg in aanmerking komt of wilt u begeleiding terwijl u nog een consortium zoekt? Wij bespreken graag met u alle opties in een vrijblijvend gesprek. U kunt ons bereiken op 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 11 februari 2021.