subsidie

DKTI: Demonstratie regeling Klimaat technologieën en -innovaties in transport

De Demonstratieregeling Klimaat- technologieën en -innovaties in transport 2019 ofwel DKTI is een subsidieregeling voor de ondersteuning van projecten gericht op het verminderen van de klimaatimpact van vervoer. Dit zijn met name CO2 emissies maar ook NOx, fijnstof en geluid vermindering wordt gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan een elektrisch schip, een waterstofvliegtuig, of een vrachtwagen op biobrandstoffen, en efficiëntie maatregelen.

Doelstelling

De DKTI is een onderdeel van het Energieakkoord, het Klimaatakkoord en de Duurzame Brandstofvisie. Het doel is om projecten te ondersteunen die een bijdrage leveren aan het reduceren van tank-to-wheel emissies door het gebruik van alternatieve brandstoffen. Met de regeling wordt de alternatieve brandstof-ontwikkeling aangespoord, het verdien- vermogen van het bedrijfsleven verbeterd, én het klimaat minder belast.

Binnen de DKTI kunnen drie soorten projecten worden opgevoerd: proeftuinen, experimentele ontwikkeling, en haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling. Tevens is er de mogelijkheid tot cofinanciering en het ondersteunen van innovatieclusters.

Criteria
 • Technisch en economisch haalbaar zijn;
 • Bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoersmiddelen;
 • Bijdragen aan de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen;
 • Door een onderneming, door een samenwerkings- verband van ondernemingen, door kennis- instellingen of door niet-gouvernementele organisaties worden aangevraagd.
Openstelling

De tweede tender van DKTI-transport wordt in april 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. In het derde kwartaal zullen de beoordelingen en ranglijsten bekend worden zodat in het vierde kwartaal van 2019 projecten kunnen starten.

Proeftuin
 • Maximale projectduur: 3 jaar;
 • Maximaal subsidiebedrag: € 2 miljoen;
 • Subsidiepercentage: 25%-60% of 40%-60% of 100% minus opbrengst (afhankelijk van type);
 • Sluiting: 19 juni.
Experimentele ontwikkeling
 • Maximale projectduur: 2 jaar;
 • Maximaal subsidiebedrag: € 500.000;
 • Subsidiepercentage: 25% – 60%;
 • Sluiting: 19 juni.
Haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling
 • Maximale projectduur: 6 maanden;
 • Maximaal subsidiebedrag: € 50.000;
 • Subsidiepercentage: 50% – 70%;
 • Sluiting: 4 september (first come, first serve).
Subsidiabele kosten
 • Personeelskosten (€60/h);
 • Materiaal;
 • Ondersteuning.
En nu?

Craeghs staat u graag bij bij het aanvragen van DKTI subsidie. Op afspraak komen wij bij u langs om de mogelijkheden binnen de DKTI regeling voor uw onderneming toe te lichten. Alle van belang zijnde aspecten met betrekking tot de regeling komen hierbij ter sprake; van aanvraagprocedure tot einddeclaratie. U weet snel wat de mogelijkheden zijn, waarbij aan dit advies geen kosten zijn verbonden. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.