Afbeelding WBSO schuiven met uren subsidie

Kennis en Innovatie (KEI) 2019 (Friesland, Groningen, Drenthe)

Voor bedrijven in Fryslân, Groningen, en Drenthe zijn er verschillende interessante regelingen. Eén hiervan is de Kennis en Innovatie-regeling. Deze is gericht op het vergaren van specialistische kennis binnen uw onderneming voor technologische innovatie, organisatie-innovatie, of marktinnovatie. Er zijn drie ‘trajecten’ binnen de KEI regeling:

1. Detacheren

Plaats een hoogopgeleide medewerker van een andere organisatie in een nieuwe functie in uw organisatie. Deze medewerker moet een HBO/WO diploma hebben en minimaal vijf jaar ervaring.
Subsidiepercentage: 40%
Subsidie: € 4.000 tot € 100.000
Looptijd: 3 tot 24 maanden

2. Promovendus

Plaats een promovendus in een nieuwe functie in uw organisatie, in loondienst of via detachering.
Subsidiepercentage: 50%
Subsidie: € 5.000 tot € 200.000
Looptijd: 3 tot 48 maanden

3. Personeel plaatsen in de EU

Plaats een medewerker bij een andere onderneming in de EU.
Subsidiepercentage: 40-50%
Subsidie: € 4.000 tot € 100.000
Looptijd: 3 tot 24 maanden

Algemene informatie
  • De kennisontwikkeling moet gericht zijn op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij de aanvrager. De vergaarde kennis moet ook verder verspreid worden binnen de onderneming van de aanvrager.
  • KEI subsidie kan worden aangevraagd door het midden- en kleinbedrijf in Fryslân, Groningen, of Drenthe.
  • Er is nog € 4.500.000 budget beschikbaar voor de Kennis en Innovatie regeling.
  • Loon- of detacheringskosten zijn subsidiabel. Bij het plaatsen van personeel zijn begeleidingskosten tevens subsidiabel.
  • Alle KEI trajecten zijn geopend tot 31 december 2019. De verwachting is dat het KEI programma in 2020 wordt voortgezet, mogelijk met kleine wijzigingen.
Hoe nu verder?

Op afspraak komen wij bij u langs om in een kort tijdsbestek de subsidiemogelijkheden voor uw onderneming toe te lichten. Alle van belang zijnde aspecten met betrekking tot de regeling komen hierbij ter sprake; van aanvraagprocedure tot einddeclaratie.

U weet snel wat de mogelijkheden zijn, waarbij aan dit advies geen kosten zijn verbonden. Het daadwerkelijk uitvoeren van een traject kan zowel op No Cure No Pay basis als op uurtarief worden verzorgd. U kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of via info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.