subsidie

MIT – MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

De overheid wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt nog sterker maken door innovaties te stimuleren. Het MKB is hierbij onmisbaar aangezien zij een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en introductie van baanbrekende technieken en nieuwe producten.

 

Mogelijkheden

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten waar een subsidie voor kan worden aangevraagd: Haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en AI (Artificial Intelligence)-projecten.

Haalbaarheid

Doel van een haalbaarheidsproject is het onderzoeken en analyseren van het technisch en economisch potentieel van een voorgenomen innovatieproject. Van belang is dat na afloop van het project objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een innovatie zijn bepaald zodat de slagingskans van een ontwikkelingsproject kan worden ingeschat. Het subsidiepercentage is maximaal 40% tot een bedrag van € 20.000.

 

R&D-samenwerking

Wanneer een samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen voornemens is om gezamenlijk een innovatief product of proces te gaan ontwikkelen kan subsidie worden aangevraagd voor een R&D samenwerkingsproject. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% tot een bedrag van € 350.000.

 

AI-samenwerking

Een MIT AI project lijkt qua voorwaarden op een MIT R&D project, maar is nadrukkelijk gericht op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. Dit omvat onder andere machine learning en reinforcement learning technieken. Ook is van belang dat het project oog heeft voor mensgerichte en betrouwbare AI. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% tot een bedrag van € 350.000.

 

En nu?

De MIT wordt bijna altijd overvraagd daarom is een goede voorbereiding en sterke aanvraag noodzakelijk om deze subsidie te bemachtigen. Craeghs heeft veel ervaring met MIT projecten. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies hoe u de MIT kan gebruiken om jouw kosten te verminderen. Je kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd op 29 mei 2024