subsidie

MKB-Innovatiestimulering (MIT)

Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken door innovaties te stimuleren. Het MKB (Midden- en Klein Bedrijf) is hierbij onmisbaar aangezien zij een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en introductie van baanbrekende technieken en nieuwe producten. Om het MKB financieel te ondersteunen bij de ontwikkeling van innovaties heeft de Nederlandse regering in 2015 met succes het MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) programma geïntroduceerd.

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten waar een subsidie voor kan worden aangevraagd: innovatie-adviesprojecten (afhankelijk van de regio), haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

Innovatieadvies

Financiële tegemoetkoming wanneer een MKB-bedrijf kennis wil inwinnen bij een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie voorafgaand aan de ontwikkeling van een innovatief product of proces. Bijvoorbeeld in de vorm van het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag.

Haalbaarheid

Doel van een haalbaarheidsproject is het onderzoeken en analyseren van het technisch en economisch potentieel van een voorgenomen innovatieproject. Van belang is dat na afloop van het project objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een innovatie zijn bepaald zodat de slagingskans van een ontwikkelingsproject kan worden ingeschat.

R&D-samenwerking

Wanneer een samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen voornemens is om gezamenlijk een innovatief product of proces te gaan ontwikkelen kan subsidie worden aangevraagd voor een R&D samenwerkingsproject.

Wie komt in aanmerking?

MIT is interessant voor MKB-ondernemers met een vestiging in Nederland én actief in één van de topsectoren van Nederland:

Nationale topclusters Internationale topclusters
Logistiek High Tech Systemen & Materialen
Life Sciences & Health Chemie & Materialen
Biobased Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
Maintenance
En nu?

De MIT wordt bijna altijd overvraagd daarom is een goede voorbereiding en sterke aanvraag noodzakelijk om deze subsidie te bemachtigen. Craeghs heeft veel ervaring met MIT projecten. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies hoe u de MIT Haalbaarheid kan gebruiken om uw onderzoekskosten te verminderen. U kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of via info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.