subsidie

SIDN fonds

Voor innoverende bedrijven, die projecten uitvoeren die de ‘internet-maatschappij’ ten goede komen, bestaat de mogelijkheid om subsidie te krijgen uit het SIDN fonds.

Er kan subsidie worden verkregen voor een verscheidenheid aan projecten zoals bijvoorbeeld een opensource decentrale cryptocurrency exchange of een platform om persoonsgegevens te delen zonder de controle te verliezen.

Missie en doelstellingen fonds

Het SIDN fonds is een onafhankelijk, ANBI fonds opgericht in 2014 door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Het werkt aan een ‘sterk internet voor iedereen’. Om dat te bereiken heeft het fonds de volgende doelstellingen:

 • Versterking van het internet
  Bijdragen aan een open en vrij internet wat voor iedereen toegankelijk is.
 • Empowerment van de gebruiker
  Bijdragen aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van internetgebruikers.
 • Tech for good
  Realiseren van een maatschappelijke of economische impact door creatief en innovatief gebruik van internet .

Het is mogelijk om projecten te laten subsidiëren door het SIDN fonds wanneer deze overeenkomen met één of meer van de doelstellingen. Behalve deze doelstellingen heeft het fonds ook een jaarthema waarop aanvragen mogelijk zijn. In 2018 was dat:

 • Responsible AI
  Bereiken van positieve maatschappelijke impact door de inzet van AI in innovatieve internetprojecten.

Pioniers projecten kunnen het hele jaar door aangevraagd worden. Voordelen van de regeling zijn de subsidiëring tot 100% en de mogelijkheid om alle kosten van een project op te voeren.

Mogelijkheden

Er zijn twee opties waaronder projecten kunnen worden geschaard in het SIDN fonds:

Pioniers projecten (doorlopend open)

 • Projecten in idee-fase;
 • Ontwikkeling van demo, prototype, of ontwerp;
 • € 10.000 per project (100% kosten);
 • Maximaal 1 jaar.

Potentials projecten (op dit ogenblik gesloten)

 • Projecten met proof of concept;
 • Doorontwikkeling en opschaling van concept;
 • € 75.000 per project (100% kosten).
Algemene criteria
 • Impact op missie en doelstellingen fonds;
 • Gericht op algemeen belang en / of maatschappelijke meerwaarde.

Na de sluiting van de call ontvangt u bericht na 6 weken (Pioniers) of binnen 3 maanden (Potentials). Sommige ‘Potentials’ projecten worden uitgenodigd om hun idee in een pitch toe te lichten.

En nu?

Craeghs Consultancy heeft veel ervaring met ICT subsidies. Op afspraak komen wij vrijblijvend bij u langs om in een kort tijdsbestek de subsidiemogelijkheden uit het SIDN fonds voor uw onderneming toe te lichten. Alle van belang zijnde aspecten met betrekking tot de regeling komen hierbij ter sprake; van aanvraagprocedure tot einddeclaratie. U kunt ons bereiken op 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 11 februari 2021.