subsidie

MKB Instrument / EIC Accelerator

Het MKB-instrument is een deel van het Europese Horizon 2020 subsidieprogramma. De subsidie is er voor innovatieve MKB bedrijven om producten of technologieën te demonstreren, op te schalen, of te commercialiseren op de Europese markt. De regeling wordt aangepast en dit jaar is de laatste mogelijkheid om op fase 1 (marktvalidatie) aan te vragen.

Het SME-instrument is opgebouwd uit drie fasen die verschillende stadia van de innovatiecyclus representeren.

Fase 1 (laatste opening 5 september 2019): is gericht op de beoordeling van de technische haalbaarheid en het marktpotentieel van nieuwe ideeën.

Fase 2: is bedoeld om R&D-activiteiten te stimuleren, in het bijzonder demonstratie- en markttoepassingsprojecten. Betrokkenheid van eindgebruikers en/of potentiële klanten komt de slaagkans ten goede en wordt aangeraden.

Fase 3: betreft ondersteunende maatregelen om het MKB te helpen in de richting van het commercialiseren van hun innovatieve producten en/of diensten door middel van maatregelen zoals netwerken, opleiding, coaching en mentoring, het vergemakkelijken van de toegang tot particulier kapitaal en een betere interactie met de belangrijkste stakeholders.

In het kort wordt een project binnen de SME instrument regeling op de volgende 4 criteria beoordeeld:

  • Excellentie van de innovatie (met benodigd risico);
  • Commercieel potentieel (de business case);
  • Economische impact;
  • De potentie van het team om doelen te bereiken.
Veranderingen juli 2019

Vanaf 2021 wordt het nieuwe subsidieprogramma Horizon Europe (2021-2027) ingevoerd in de EU. Hierdoor verandert ook het MKB-instrument. Naarmate 2021 dichterbij komt, zal het programma definitief worden gemaakt. Vooralsnog zijn dit de wijzigingen:

  • De naam van het programma wordt “EIC Accelerator” (RVO blijft MKB instrument aan houden).
  • Het ‘SME instrument: fase 1’, € 50.000 voor marktvalidatie, wordt nog éénmaal uitgegeven (indienen tot 5 september 2019). Hierna zal het verdwijnen.
  • Fase 2 aanvragen blijven bestaan maar krijgen de mogelijkheid om buiten de subsidie ook een investering tot € 15 miljoen te ontvangen. De subsidie ligt tussen € 0,5 en € 2,5 miljoen.
  • De subsidie is gericht op het gereedmaken van een product voor de markt, ze ondersteunt de ontwikkeling van Technology Readiness Level 6 (prototype) naar TRL 8 (eerste commerciële systeem). Hierboven is enkel een investering mogelijk.

Ook in de beoordeling worden wijzigingen gedaan, zo wegen nu alle drie de onderdelen (excellence, impact, implementation) van de aanvraag even zwaar in het totaal. Er moet tevens een pitch worden meegezonden met de aanvraag.

En nu?

Wilt u een vrijblijvend gesprek met een ervaren adviseur of er voor u mogelijkheden zijn om deze subsidie aan te vragen? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.