subsidie

SME Instrument

Het doel van het SME-instrument is om MKB-bedrijven toegang te bieden tot financiering van onderzoeks- en innovatieprojecten en het versnellen van de exploitatie van (deze) innovaties. Projecten worden geselecteerd door middel van een bottom-up benadering binnen een bepaalde “social challenge” of “enabling technology” van Horizon 2020. Projecten moeten van duidelijk belang en voordeel zijn voor het bedrijfsleven (MKB) en dienen een duidelijke Europese dimensie te hebben.

Het SME-instrument is opgebouwd uit drie fasen die verschillende stadia van de innovatiecyclus representeren.
Fase 1: is gericht op de beoordeling van de technische haalbaarheid en het marktpotentieel van nieuwe ideeën.
Fase 2: is bedoeld om R&D-activiteiten te stimuleren, in het bijzonder demonstratie- en markttoepassingsprojecten. Betrokkenheid van eindgebruikers en/of potentiële klanten komt de slaagkans ten goede en wordt aangeraden.
Fase 3: betreft ondersteunende maatregelen om het MKB te helpen in de richting van het commercialiseren van hun innovatieve producten en/of diensten door middel van maatregelen zoals netwerken, opleiding, coaching en mentoring, het vergemakkelijken van de toegang tot particulier kapitaal en een betere interactie met de belangrijkste stakeholders.

In het kort wordt een project binnen de SME instrument regeling op de volgende 4 criteria beoordeeld:
– Excellentie van de innovatie (met benodigd risico)
– Commercieel potentieel (de business case)
– Economische impact
– De potentie van het team om doelen te bereiken

Meer weten? Bel 010 – 243 06 53