Afbeelding Innovatiebox subsidie

OPZuid 2014-2020

Per 3 december wordt het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland, OPZuid, weer opengesteld. Ditmaal is het doel om het innovatiesysteem te versterken (1B1). Ondernemers uit Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in cross-overs. Cross-overs houden in dat het project aansluit op meerdere topclusters.

Doelgroep OPZuid 1B1

Projectaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven, samenwerkingsverbanden (met minimaal één MKB onderneming) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die behoren tot de zeven topclusters. Projecten moeten zich richten op cross-overs tussen topclusters, die altijd minstens één internationaal topcluster moeten bevatten. Voor deze specifieke openstelling is het daarbij vereist om in het project een aansluiting te hebben met de logistiek, biobased, of maintenance clusters.

Nationale topclusters Internationale topclusters
Logistiek High Tech Systemen & Materialen
Life Sciences & Health Chemie & Materialen
Biobased Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;
Maintenance
Beoordelingscriteria OPZuid

Het management van de regeling wordt verzorgd door Stimulus. Subsidieverlening vindt plaats op basis van een tendersysteem. Projecten worden op de volgende criteria beoordeeld:

  1. De mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van het OPZuid;
  2. De mate van innovativiteit van het project;
  3. De kwaliteit van de businesscase;
  4. De kwaliteit van het projectplan;
  5. De mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.
Aanvraagperiode OPZuid 1B1

De tender is geopend van 3 december 2018 tot 13 maart 2019 of 7 juni 2019 (afhankelijk van cluster).

Vereist cluster
Aanvraagperiode
Biobased-curcular economy 03-12-2018 tot 13-03-2019
Logistiek 03-12-2018 tot 07-06-2019
Maintenance
03-12-2018 tot 07-06-2019
Budget OPZuid 1B1

Voor bovengenoemde call is € 15 miljoen beschikbaar. Dit is opgedeeld in € 5 miljoen per cluster (i.e. biobased-circular economie, logistiek, maintenance). Per project is maximaal € 1 miljoen subsidie te verkrijgen met een subsidiepercentage van 35%.

En nu?

Craeghs Consultancy heeft veel ervaring met OPZuid aanvragen. Op afspraak komen wij vrijblijvend bij u langs om in een kort tijdsbestek de OPZuid subsidiemogelijkheden voor uw onderneming toe te lichten. Alle van belang zijnde aspecten met betrekking tot de regeling komen hierbij ter sprake; van aanvraagprocedure tot einddeclaratie. Ook voor andere vragen kunt u gewoon contact met ons opnemen. Bekijk ook ons Aqua Valley project om een idee te krijgen van een succesvol OPZuid project. Indien dit uw interesse heeft gewekt, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.