subsidie

WBSO & Innovatiebox

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is dé aanvraag als het gaat om research en development. Met deze fiscale regeling stimuleert de Nederlandse overheid innovatieve bedrijven om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. U kunt WBSO aanvragen voor twee type projecten: Ontwikkelingsprojecten en technisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is de WBSO het toegangsticket voor de innovatiebox.

Ontwikkelingsprojecten

Dit zijn ontwikkelingen die voor jou als aanvrager technisch nieuw zijn. Hieronder wordt de ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of programmatuur verstaan, of een combinatie daarvan. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke ontwikkeling moet gaan.

Technisch wetenschappelijk onderzoek

Technisch wetenschappelijk onderzoek betreft onderzoeksprojecten met als doel een verklaring voor een verschijnsel te vinden, die niet te geven is op basis van algemeen toegankelijke kennis.

Hoe werkt het?

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die R&D-werk verrichten. De tegemoetkoming is geregeld door middel van een fiscaal voordeel: een vermindering op de af te dragen loonheffing van jouw medewerkers. Deze zogenoemde afdrachtsvermindering bedraagt 32% van de eerste € 350.000 aan loonkosten voor R&D-werk. Voor de resterende loonkosten is dit 16%. Ben je een starter dan is de vermindering over de eerste € 350.000 zelfs 40%. Daarnaast kun je ook WBSO aanvragen voor andere kosten en uitgaven voor uw R&D project, bijvoorbeeld voor kosten van proeven, prototypes of investeringen in een nieuw R&D-laboratorium.

Wie komt in aanmerking?

Iedere ondernemer in Nederland kan een WBSO-aanvraag indienen, wanneer:

  • Je zelf het speur- en ontwikkelingswerk uitvoert;
  • De technologische ontwikkeling nieuw is voor jouw organisatie;
  • Er technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig zijn;
  • De werkzaamheden (grotendeels) nog plaats moeten vinden (je vraagt dus vooraf WBSO aan);
  • Projecten vinden plaats in de EU en worden uitgevoerd door werknemers op de loonlijst, waarvoor in Nederland loonheffing wordt ingehouden.
Innovatiebox

Ook kan de WBSO een ticket verlenen tot de innovatiebox. Deze kan innovatieve ondernemers belastingvoordeel geven over de winst die wordt gemaakt met innovatieve activiteiten. Er wordt dan een effectief Vennootschapsbelastingtarief van 9% gehanteerd in plaats van de reguliere 25,8%. De innovatiebox wordt uitgevoerd door de Belastingdienst.

En nu?

Craeghs Consultancy heeft veel expertise en ervaring met het aanvragen van WBSO. Heb jij interesse in de WBSO? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies over hoe jouw projecten in aanmerking komen voor WBSO. Interesse in de innovatiebox? Ook hierin verlenen wij graag advies! Je kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.
Kijk voor meer informatie naar onze WBSO Tips & Tricks.

Laatst gewijzigd op 18 mei 2024