Disclaimer

De publicaties op deze website zijn bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van uitleg of advies dan heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of een probleem. Wij adviseren daarom altijd contact op te nemen met één van onze adviseurs voordat u op basis van de informatie, de uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

De informatie is op het moment van publicatie zorgvuldig getoetst. Wij kunnen u echter geen garantie geven dat alle informatie volkomen juist of actueel is en/of blijft. Het gebruik van de informatie is altijd volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

De bepalingen in deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die zijn gekoppeld aan het internetadres www.craeghs.nl.