Subsidie nieuws


WBSO Tips & Tricks – Deel 3: Kosten-uitgaven vs. forfaitair

In de WBSO Tips & Tricks serie belichten we verschillende facetten van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. In deze editie: Kosten-uitgaven vs. forfaitair. Kosten-uitgaven vs. forfaitair De WBSO geeft een vermindering in loonbelasting op basis van het aantal S&O uren dat wordt gewerkt in uw organisatie. Deze vermindering is direct gekoppeld aan uw daadwerkelijke..

Afbeelding WBSO kosten-uitgaven vs. forfaitair

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Bent u een agrarische ondernemer of werkt u in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel vo..

3e openstelling SBV: Brongerichte verduurzaming stallen

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies bij de bron te kunnen verm..

€ 500.000 extra budget voor AgriTech-voucherregeling

Bent u bezig met technologische innovaties in de Zuid-Hollandse tuinbouwsector? Dan komt u mogelijk..

Wijzigingen WBSO 2022

Voor 2022 zijn er enkele wijzigingen in de WBSO-regeling om o.a. het aanvragen van WBSO flexibeler e..

€ 900.000 extra budget voor DHI-subsidieregeling

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een p..

Heropening VIA & Call Valorisatie Noord-Nederland

Goed nieuws voor ondernemers in Drenthe, Friesland en Groningen die bezig zijn met innoveren! Hebt u..

€ 8 miljoen voor duurzame Waddenprojecten

Bent u van plan een duurzaam economisch ontwikkelingsproject op te zetten in het Waddengebied? Dan i..

Eerste call Eurostars-3 open!

Werk je samen met partners in andere EU-landen aan een nieuwe marktgerichte technologie, dan opgelet..

Prinsjesdag 2021: WBSO voor volgend jaar aangepast

Afgelopen week was het de derde dinsdag in september; Prinsjesdag. Zoals altijd heeft het (demission..

Tweede tranch REACT-EU Oost-Nederland open vanaf 15 november

Na een succesvolle eerste tranche in april 2021, wordt een tweede tranche van de REACT-EU gelden ver..

Even voorstellen: Randy Ramli

Sinds deze maand is er een nieuwe collega bij ons aan de slag gegaan, Randy! Misschien heb je al ken..

Innovatieproject Limburg nog 2 keer open in 2021: tot 29 september en 24 november

Bent u een bedrijf uit Limburg en wilt u ondersteuning bij de ontwikkeling van een innovatie? Dan is..

GlobalStars Taiwan 2021: open tot 15 december

Ontwikkelt u samen met partner(s) uit Taiwan? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Globalstars:..

MRE: stimuleringsfonds Eindhoven

Heeft u een innovatief idee én bent u gestationeerd in de regio rondom Eindhoven? Dan kunt u een aan..

INTERREG Vlaanderen-Nederland 2021 – 2027

Hoewel de regeling nog niet definitief gepubliceerd is, is een 99%-versie van het programmareglement..

Even voorstellen: Nadjara Schrumpf

Sinds deze maand is er een nieuwe collega bij ons aan de slag gegaan, Nadjara! Misschien heb je al k..

Horizon Europe van start met werkprogramma 2021 – 2022

De Europese Unie heeft het werkpakket van Horizon Europe voor de periode 2021 – 2022 aangenomen. Hor..

DEI+ voor korte circulaire projecten geopend

Er is een nieuwe openstelling voor de DEI+, dit keer specifiek gericht op kleine kortlopende DEI+-CE..

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) open voor aanvragen

Wilt u met uw scheepswerf een schip of offshore-constructie bouwen of verbouwen en hierbij ervaring..

€ 1,2 miljard WBSO voordeel in 2020

De WBSO is een populair subsidieprogramma en in 2020 door meer dan 20.000 Nederlandse bedrijven aang..

MIT R&D 2021 open vanaf 1 juni!

Werkt u samen met andere MKB’ers aan vernieuwing of ontwikkeling van innovatieve producten, producti..

Even voorstellen: Merel Dubbeldam

Sinds deze maand is er een nieuwe collega bij ons aan de slag gegaan, Merel! Misschien heb je al ken..

WBSO voor het tweede halfjaar van 2021

Bedrijven die hun eigen R&D uitvoeren komen in aanmerking voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- e..

LIFE 2021 bijna open

Heeft u een innovatief projectidee en wilt u bijdragen aan een beter milieu en klimaat? Dien uw proj..

Zeeland in Stroomversnelling weer open: versterk de Zeeuwse economie

Hét subsidieprogramma van Zeeland, Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) is weer open! Dus gaat u een h..

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is weer opengesteld tot en met 7 januar..

EIC Accelerator 2021: stappen zetten naar de internationale markt

De EIC Accelerator ondersteunt bedrijven (met name start-ups en MKB) bij het opschalen van innovatie..

WBSO controles gaan digitaal verder

Steekproefsgewijs kunt u door RVO worden gecontroleerd vanwege uw WBSO aanvraag. Gemiddeld is dit ee..

CrossRoads 2 Sustainable Energy: binnenkort nieuwe call

De derde openstelling voor CrossRoads 2 Sustainable Energy is aangekondigd. Werkt u als Zuid-Nederla..

Nieuwe portal WBSO

Wij spraken in november al kort over de ketenmachtiging. Er zijn recent nieuwe ontwikkelingen gewees..

POP3 Noord-Brabant bijna open

Wilt u ook innoveren in de landbouw? De subsidieregeling PlattelandsOntwikkelingsProgramma 3 Noord-B..

Nieuwe openstelling Hernieuwbare Energie subsidie

Heeft u innovatieve ideeën hoe uw techniek kan bijdragen aan een duurzame en goedkope energietransit..

Europese exportregeling landbouwproducten open!

Wilt u landbouwproducten uit de Europese Unie promoten? Dan kunt u als vereniging of organisatie in..

MIT Haalbaarheid open vanaf 20 april 2021

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te..

WBSO 2020: Heeft u uw mededeling al op orde?

Heeft u in 2020 WBSO aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2021 een mededeling hebben gedaan. U..

Vanaf 24 februari 2021 gaat de SBV weer open

Er is meer informatie bekend over de stalregeling. Wij melden u afgelopen maand al over de mogelijkh..

Meer informatie bekend over de REACT-EU

Er is meer informatie bekend over het herstelpakket REACT-EU waar wij ook al in november over sprake..

DKTI-Transport 2021: verwachte openstelling eind maart

Heeft u innovatieve ideeën voor de transportsector of bent u al bezig met een project met duurzame i..

SBV: Openstelling brongerichte verduurzaming stallen

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? En..

MRE: stimuleringsfonds Eindhoven

Heeft u een innovatief idee én bent u gestationeerd in de regio rondom Eindhoven? Dan kunt u een aan..

POP3+ openstelling 2021

De POP3 is een zeer interessante regeling voor agrarisch ondernemers, natuurorganisaties, bedrijven..

Machtiging van Craeghs als intermediair

In 2021 gaat de Wet digitale overheid van kracht. Daarmee wordt het volgend jaar verplicht om uw int..

WBSO subsidie voor R&D-werkzaamheden in 2021

Ontwikkelt u nieuwe producten of systemen? Schrijft u uw eigen software? Dan komt u mogelijk in aanm..

Eurostars: internationale R&D subsidie; sluiting op 4 februari 2021

Bent u een MKB-bedrijf en is technologie- en productontwikkeling een belangrijk onderdeel van uw bed..

Veel extra subsidie beschikbaar via REACT-EU

Om de economische klap van de coronacrisis op te vangen lanceert de Europese Unie het herstelpakket..

DKTI-Transport 2021: Innovatie in de transportsector

Een vuilnisauto op waterstof of een vloot bestelbusjes op zonne-energie. Ontwikkelt u ook zo’n trans..

WBSO-percentage fors hoger in 2021: Kansen voor innovatieprojecten

Vanwege de grote gevolgen van de coronacrisis komt er extra budget beschikbaar voor de WBSO in 2021...

CrossRoads2 Sustainable Energy: Investeren in CO2 reductie

MKB’ers in de regio Nederland-Vlaanderen kunnen waarschijnlijk elk moment als samenwerkingsverband e..

Even voorstellen: Melina Dekker

Sinds vorige week is er een nieuwe collega bij ons aan de slag gegaan, Melina! Misschien heb je al k..

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK): Investeringen verrekenen met loonheffing

Om werkgevers ook tijdens de coronacrisis investeringen te laten doen, komt het kabinet met een nieu..

Prinsjesdag 2020: Baangerelateerde Investeringskorting en omscholing

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) Om werkgevers ook tijdens de coronacrisis investeringen t..

Prinsjesdag 2020: WBSO-percentage fors verhoogd en andere wijzigingen!

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in R&..

Prinsjesdag 2020: Overige plannen

De overheid heeft op Prinsjesdag meerdere subsidies verhoogd en aankondigd. Hieronder ziet u enkele..

Prinsjesdag: Door met het Klimaatakkoord

De uitvoering van het Klimaatkoord gaat ondanks COVID-19 gewoon door. Het doel is om de uitstoot van..

Kansen voor internationalisering: nog ruim budget DHI

Wil je een project starten in het buitenland, buitenlandse investeerders overtuigen om jouw technolo..

Even voorstellen: Siemon Keij

Sinds vorige week is er een nieuwe collega bij ons aan de slag gegaan, Siemon! Misschien heb je al k..

CrossRoads2: Sustainable Energy openstelling

MKB’ers in de regio Nederland-Vlaanderen kunnen vanaf, waarschijnlijk, half oktober als samenwerking..

WBSO-percentage 2021 wordt incidenteel verhoogd

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een regeling voor bedrijven die hun eigen R..

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

De Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie regeling wordt weer geopend vanaf 1 september '20...

DKTI-Transport 2020: Innovatie in de transportsector

Ontwikkelt u een transportoplossing met weinig of geen CO2-uitstoot? Dan kunt u dit najaar gebruik m..

Innovation Fund: €10 miljard aan financiering

Bent u bezig met innovatieve koolstofarme technologieën? De Europese Commissie heeft een financierin..

GlobalStars: Singapore 2020

Ontwikkelt u samen met partner(s) uit Singapore? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Globalsta..

WBSO Tips & Tricks – Deel 8: Bezwaar maken in de WBSO

Is uw WBSO aanvraag geheel of gedeeltelijk afgekeurd? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing v..

MIT R&D: Ontwikkelingssamenwerking voor het MKB

De MIT R&D regeling is weer open! Projecten kunnen worden ingediend tot en met 10 september 2020..

WBSO voor het tweede halfjaar 2020

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een regeling voor bedrijven die hun eigen R..

Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? En..

Subsidie op duurzame energie en CO2 reductie (SDE++)

Let op! I.v.m. vertraging in het uitgeven van vergunningen is de openstelling met 8 weken uitgesteld..

MIT R&D: Ontwikkelen in samenwerking

Innovatieve MKB’ers kunnen tot 10 september 2020 als samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor..

Eurostars: De 14de keer voor internationale samenwerking

De Eurostars regeling is er weer, ditmaal voor de 14de keer. Deze openstelling loopt tot en met 3 se..

Craeghs verhuist!

Inmiddels zit Craeghs al zeven jaar in de Rotterdam Building aan de Aert van Nesstraat, Rotterdam. W..

Gewijzigde plannen door corona? Vraag opnieuw WBSO aan vanaf mei, reageer t/m 30 april!

Heeft u door (corona)omstandigheden meer tijd te besteden aan de WBSO dan origineel beoogd? RVO bied..

LIFE 2020 is open!

De Europese LIFE-regeling is geopend. Dit uiterst brede programma biedt allerlei mogelijkheden voor..

ICT voor ouderen: Active and Assisted Living (AAL)

Iedereen wil goed en prettig oud worden. Technologie kan hierbij helpen. Ontwikkelt u ICT-oplossinge..

Gebruik WBSO om uw loonkosten te verlagen

We horen van verschillende klanten dat er door (corona)problemen bij toeleveranciers minder producti..

CYWE: Cyberweerbaarheidsnetwerken

Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen bov..

Energie: TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving

Vanaf 1 april staan de Topsector Energie (TSE) regelingen: Industrie, en Gebouwde omgeving open voor..

Corona en Craeghs

Het coronavirus heeft invloed op heel Nederland. Het menselijk leed wat schuilgaat achter de dagelij..

Bent u al bezig met de MIT?

Is uw project al concreet? De MIT gaat bijna open voor haalbaarheidsprojecten, op 7 april moeten aan..

LIFE 2020: In april weer open voor aanvragen!

Heeft u een innovatief projectidee en wilt u meewerken aan een beter milieu en klimaat in de landen..

GlobalStars: Oproep India

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt..

WBSO Tips & Tricks – Deel 7: S&O verklaring en uw WBSO verzilveren

Hoe verrekent u uw S&O verklaring? Bij het verminderen van uw loonbelasting moet u er goed op letten..

EU exportsubsidie: promotie voor uw branche

In 2020 is er weer een nieuwe openstelling voor voorlichting- en afzetbevorderingsacties. In deze re..

Pik een graantje mee – energiesubsidies in 2020

Nederland loopt in Europa achteraan qua groene energieproductie. Er zijn daarom zeer veel subsidies..

INNOWIDE: Internationale haalbaarheid voor het innovatief MKB

Uit het INNOWIDE Horizon 2020 project is een subsidiemogelijkheid gepresenteerd voor zeer innovatiev..

WBSO 2019: Staat uw mededeling klaar?

2020 is aangebroken en dat betekent dat er een mededeling moet worden gedaan voor de WBSO. Heeft u e..

MIT Haalbaarheid: Populaire regeling opent 7 april

De MIT gaat weer open voor haalbaarheidsprojecten. Op 7 april moeten aanvragen worden ingediend. Per..

WBSO Tips & Tricks – Deel 6: Mededeling WBSO

Aan het begin van ieder jaar dient u een WBSO mededeling te doen van uw gerealiseerde uren in het vo..

Eurostars: Call 13, nog 71 dagen te gaan

De Eurostars regeling draait alweer even mee. Inmiddels is het tijd voor de 13de opening. Deze loopt..

WBSO november deadline gemist?

Vorige week was de deadline voor de WBSO. Ongeacht de drukte in uw onderneming wordt er geen coulanc..

Exportregeling DHI blijft in 2020

De subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies..

EMFF subsidie geopend voor de Blue Economy

Eind november is er een nieuwe call geopend van het European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). In..

Topsector Energie: Pik een graantje mee

Er zijn zeer veel subsidies op het gebied van energie. De overheid is hard bezig om de CO2 impact va..

WBSO 2020 deadline: 30 november 2019

Wilt u in 2020 WBSO ontvangen? Dan is dit het moment om uw aanvraag voor te bereiden. 30 november 20..

Kansen voor West: Fieldlabs in Zuid-Holland

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland,..

ROCKET Reloaded: Hightech samenwerking met Duitsland

De ROCKET Reloaded is opgezet om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, tussen zowel het b..

Nicky: tien jaar bij Craeghs!

Vandaag is een bijzondere dag voor Craeghs, collega Nicky Hogenkamp is 10 jaar in dienst! Nicky is i..

WBSO en Innovatiebox wijzigingen in 2020

Prinsjesdag 2019 heeft duidelijk gemaakt hoe RVO de WBSO regeling in 2020 gaat uitvoeren. De overhei..

Innovators gezocht! Fast Track to Innovation

Europa vindt het belangrijk om innovaties snel naar de markt te krijgen. Daarom is de Fast Track to..

Prinsjesdag 2019: plannen voor 2020

Dinsdag 17 september 2019 was het weer Prinsjesdag. Craeghs heeft de gevolgen voor 2020 op het gebie..

Reminder Stimulering Duurzame Energieproductie

Wilt u dit jaar nog profiteren van SDE subsidie op uw duurzame energieproductie? Wilt u bijvoorbeeld..

WBSO Tips & Tricks – Deel 5: Vragenbrief WBSO

RVO kan u om verduidelijking vragen van uw WBSO aanvraag met een vragenbrief. Om het u makkelijker t..

WBSO Tips & Tricks – Deel 4: Schuiven met uren tussen periodes

Een overschot aan aangevraagde WBSO uren (wél aangevraagd, maar niet gerealiseerd) mag u meenemen na..

Innovatiekrediet: Nog steeds budget

Het Innovatiekrediet is er om technische ontwikkeling van een product of klinische ontwikkeling van..

WBSO Tips & Tricks – Deel 2: Controles & Bedrijfsbezoeken

RVO probeert ieder bedrijf wat WBSO aanvraagt een keer te controleren. De controles gebeuren steekpr..

Najaarsopenstelling SDE+: €5 miljard beschikbaar

Opgelet! Op 29 oktober opent de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) weer. Er is in totaal €..

Nieuw thema voor DEI+: Circulaire economie pilots en demonstraties

Er wordt een nieuw thema toegevoegd aan de DEI+ regeling: Circulaire economie. Dit volgt uit het ext..

WBSO Tips & Tricks – Deel 1: Innovatiebox met de WBSO

De Innovatiebox is een faciliteit in de vennootschapsbelasting, die voor innovatieve ondernemingen d..

Huur kennis in in Noord-Nederland

Voor MKB bedrijven in Fryslân, Groningen, en Drenthe zijn er verschillende interessante regelingen...

MKB instrument op de schop: €15 miljoen investering mogelijk

Het SME/MKB-instrument is een deel van het Europese Horizon 2020 subsidieprogramma. De subsidie is e..

OPZuid openstelling 4F: Bevordering Duurzame Energie tot €1,5 mln per project

OPZuid is het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg). Van..

Eurostars: subsidie voor Europese samenwerking MKB

Het best bewaarde geheim van Europa vinden wij… de Eurostars regeling! Want hoewel Brussel de mond v..

MKB opgelet! Deze zomer opnieuw MIT R&D openstelling

Werkt u samen met andere MKB-ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vern..

DKTI Transport: Nieuwe openstelling april 2019

De DKTI transport is weer opengesteld. Profiteer van een forfaitair uurtarief van €60 en subsidieper..

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties: 4 aanvragen ingediend

Craeghs heeft in eerdere ronden al meermaals succesvolle aanvragen geschreven voor de Voorlichtings-..

ESF-Duurzame inzetbaarheid: gezond personeel!

De ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) is een laagdrempelige regeling voor het inhuren van advies me..

LIFE 2019 open voor aanvragen!

LIFE is weer open! De LIFE subsidie is bedoeld voor grote Europese projecten met een impact op natuu..

Even voorstellen: Helen Nieuweboer

Mogelijk hebben jullie haar al voorbij zien komen, of heb je zelfs al kennisgemaakt. Zo niet, dan st..

WBSO-innovatiesubsidie voor tweede helft van 2019

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een regeling voor bedrijven die hun eigen R..

SME instrument: Deadlines 7 mei en 5 juni

Het SME-instrument is er om MKB-bedrijven toegang te bieden tot subsidie als financiering van onderz..

CrossRoads2 opengesteld

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als..

MIT Haalbaarheid openstelling, indienen op 9 april!

De MIT is weer open voor Haalbaarheidsprojecten. De subsidie is dit jaar verlaagd naar €20.000 (dit..

Grensoverschrijdende projecten met openstelling Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën is weer opengesteld, dit keer tot 8 april 2019. Het is een subsidieprogramma van he..

Nieuwe openstellingen Demonstratie Energie-Innovaties (DEI)

Richt u zich op het verminderen van energieverbruik, CO2 reductie of het ontwikkelen van alternatiev..

WBSO 2018 administratie al op orde?

Heeft u een beschikking ontvangen over 2018? Uiterlijk 31 maart 2019 bent u verplicht de werkelijke..

€15 miljoen subsidie voor proeftuinen Zuid-Nederland

Bent u betrokken bij een project op het gebied van biobased-circular economy, maintenance of logisti..

Europese exportregeling landbouwproducten open!

De EC heeft onlangs het Werkprogramma 2019 gepresenteerd. Hierin zijn voorlichtings- en afzetbevorde..

POP3 openstellingen Q1 en Q2 2019

Er zijn verschillende POP3 openstellingen in 2019. Er is subsidie beschikbaar voor samenwerkingsproj..

Nog €25 mln Hernieuwbare Energie subsidie beschikbaar

Er is nog €25 miljoen beschikbaar voor de Hernieuwbare Energie subsidie. Deze is gericht op projecte..

Eurostars – internationale R&D subsidie: sluiting op 28 februari

Eurostars is een subsidieprogramma om marktgerichte innovaties te realiseren, gericht op internation..

COV en SpiritsNL ontvangen Europese subsidie

Binnen de Europese subsidieregeling Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties heeft Craeghs twee suc..

Sustainable Blue Economy

“Blue economy” is de langetermijnstrategie voor meer duurzame groei in de marine en maritieme sector..