subsidie

Eurostars

Het Eurostars Programma is een Europees samenwerkingsprogramma special voor (kleine) bedrijven die Speur- en Ontwikkelingswerk (R&D) uitvoeren. Eurostars richt zich op het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van onderzoeks- en innovatieprojecten.

De concrete doelstelling van Eurostars is het ondersteunen van (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. De verwachting is dat hierdoor kleine bedrijven zich sneller zullen kunnen ontwikkelen en groeien in omzet en aantal medewerkers.

Het kabinet stelt 13 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het Eurostars programma. De bedragen zijn voorzien t/m 2020.

Meer weten?
Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata?

U kunt altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53.