Afbeelding man op kaart van Europa subsidie

Eurostars

Het Eurostars Programma is een Europees samenwerkingsprogramma special voor (kleine) bedrijven die Speur- en Ontwikkelingswerk (R&D) uitvoeren. Eurostars richt zich op het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van onderzoeks- en innovatieprojecten.

De concrete doelstelling van Eurostars is het ondersteunen van (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. De verwachting is dat hierdoor kleine bedrijven zich sneller zullen kunnen ontwikkelen en groeien in omzet en aantal medewerkers.

Doelstellingen

Icoon DoelwitDeze subsidie is beschikbaar voor bedrijven die innovatieve R&D-projecten uitvoeren. De regeling is bedoeld om internationale R&D-samenwerkingsverbanden te ondersteunen om zo de time-to-market van nieuwe technologieën te verkorten en technische risico’s te verkleinen.

Een project kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen uit twee verschillende ‘Eurostarslanden’*. Belangrijk is dat het MKB vertegenwoordigd is in het samenwerkingsverband en dat een deel van hun omzet of fte’s ingezet worden voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Eurostars aanvragen

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de projectactiviteiten en de aard van de onderneming. Per aanvraag kunt u maximaal € 500.000 subsidie krijgen. De sluitingsdata voor het indienen van internationale projectvoorstellen is 28 februari 2019. Vanaf de sluitingsdatum wordt binnen 16 weken de uitslag bekend gemaakt.

Beoordelingscriteria

Subsidieverlening vindt plaats op basis van een ranking, waarbij de aanvragen op de volgende punten zullen worden beoordeeld:

  • Excellentie: de mate waarin het project verder gaat dan “the-state-of-the-art”;
  • Impact: de mate waarin maatschappelijke en economische waarde wordt gecreëerd;
  • Implementatie: de potentie en capaciteit van het samenwerkingsverband om het project uit te voeren.
Is Eurostars wat voor u?

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Craeghs helpt u graag op weg. Heeft u vragen over uw projectidee en wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden binnen de Eurostars-regeling voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: 010 – 243 06 53. De aanvraaginformatie van RVO leest u hier.

*:36 Eurostarslanden; de 26 EU-landen, UK, Noorwegen, IJsland, Zuid-Afrika, Zwitserland, Kroatië, Israël, Turkije, Canada en Zuid-Korea.

Laatst gewijzigd 11 februari 2021.