Subsidie nieuws

Grensoverschrijdende projecten met openstelling Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën is weer opengesteld, dit keer tot 8 april 2019. Het is een subsidieprogramma van het European Regional Development Fund (ERDF). Het doel van het programma is het aansporen van samenwerking tussen kustgebieden in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland. Het doel is om de kustgebieden op een innovatieve, onderzoeksgebaseerde, duurzame en insluitende manier..

Nieuwe openstellingen Demonstratie Energie-Innovaties (DEI)

Richt u zich op het verminderen van energieverbruik, CO2 reductie of het ontwikkelen van alternatiev..

WBSO 2018 administratie al op orde?

Heeft u een beschikking ontvangen over 2018? Uiterlijk 31 maart 2019 bent u verplicht de werkelijke..

€15 miljoen subsidie voor proeftuinen Zuid-Nederland

Bent u betrokken bij een project op het gebied van biobased-circular economy, maintenance of logisti..

Europese exportregeling landbouwproducten open!

De EC heeft onlangs het Werkprogramma 2019 gepresenteerd. Hierin zijn voorlichtings- en afzetbevorde..

POP3 openstellingen Q1 en Q2 2019

POP3 is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland, om de plattelandsontwikkeling te stimuleren. Er zijn verschillende nieuwe POP3 openstellingen in 2019. Het POP3 programma is gericht op landbouwers of samenwerkingsverbanden met landbouwers. De openstellingen verschillen per provincie en vereisen vaak dat een project grotendeels in die provincie wordt uitgevoerd...