Subsidie nieuws

WBSO nieuwe systematiek in 2022

Bent u van plan in de aankomende periode een nieuw WBSO-project te starten? Of denkt u meer uren nodig te hebben voor de huidige opgevoerde WBSO-projecten? Dan kunt u wellicht een nieuwe WBSO-aanvraag indienen. Vanaf dit jaar zijn er namelijk enkele wijzigingen in de WBSO-regeling aangebracht om o.a. het aanvragen van WBSO flexibeler en eenvoudiger..

MIT R&D weer open vanaf 1 juni 2022!

Werkt u (binnenkort) samen met andere mkb’ers aan vernieuwing of ontwikkeling van innovatieve produc..

Nieuwe openstellingen binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Vanuit de Europese Unie is er voor 2022 € 11 miljard beschikbaar gesteld om de samenhang binnen alle..

Nieuwe openstelling voor Circulaire Ketenprojecten

Wilt u een samenwerking aangaan met andere ondernemers om een circulair product, proces of dienst te..

Eerste call voor onderzoek Topsector Logistiek in 2022 reeds geopend!

Bent u van plan om onderzoek en ontwikkeling te verrichten om de logistiek duurzamer te maken? Richt..

Nieuwe subsidiemogelijkheid in Noord-Brabant!

Bent u een innovatieve MKB-er gevestigd in Noord-Brabant? Dan kunt u mogelijk (individueel) een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Economie, Kennis en Talentontwikkeling (EKT)! Een mooie mogelijkheid naast de binnenkort opengaande MRE en MIT subsidies. Economie, Kennis en Talentontwikkeling De EKT-subsidie is specifiek gericht op MKB’ers in de regio Midden-, Noordoost- of West-Brabant ter ondersteuning..