Subsidie nieuws

WBSO Tips & Tricks – Deel 3: Kosten-uitgaven vs. forfaitair

In de WBSO Tips & Tricks serie belichten we verschillende facetten van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. In deze editie: Kosten-uitgaven vs. forfaitair. Kosten-uitgaven vs. forfaitair De WBSO geeft een vermindering in loonbelasting op basis van het aantal S&O uren dat wordt gewerkt in uw organisatie. Deze vermindering is direct gekoppeld aan uw daadwerkelijke..

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Bent u een agrarische ondernemer of werkt u in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel vo..

3e openstelling SBV: Brongerichte verduurzaming stallen

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies bij de bron te kunnen verm..

€ 500.000 extra budget voor AgriTech-voucherregeling

Bent u bezig met technologische innovaties in de Zuid-Hollandse tuinbouwsector? Dan komt u mogelijk..

Wijzigingen WBSO 2022

Voor 2022 zijn er enkele wijzigingen in de WBSO-regeling om o.a. het aanvragen van WBSO flexibeler e..

€ 900.000 extra budget voor DHI-subsidieregeling

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u! Op 21 oktober 2021 is € 900.000..