Subsidie nieuws

CrossRoads 2 Sustainable Energy: binnenkort nieuwe call

De derde openstelling voor CrossRoads 2 Sustainable Energy is aangekondigd. Werkt u als Zuid-Nederlandse MKB samen met een Vlaamse KMO onderneming met een rechtstreekse CO2-reductie in de grensregio tot gevolg, dan kunt u van 1 tot 30 april 2021 een aanvraag indienen. Doelstelling Het doel van CrossRoads2 Sustainable Energy is om concreet CO2 te reduceren..

Nieuwe portal WBSO

Wij spraken in november al kort over de ketenmachtiging. Er zijn recent nieuwe ontwikkelingen gewees..

POP3 Noord-Brabant bijna open

Wilt u ook innoveren in de landbouw? De subsidieregeling PlattelandsOntwikkelingsProgramma 3 Noord-B..

Nieuwe openstelling Hernieuwbare Energie subsidie

Heeft u innovatieve ideeën hoe uw techniek kan bijdragen aan een duurzame en goedkope energietransit..

Europese exportregeling landbouwproducten open!

Wilt u landbouwproducten uit de Europese Unie promoten? Dan kunt u als vereniging of organisatie in..

MIT Haalbaarheid open vanaf 20 april 2021

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Zoals bijvoorbeeld een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek? Mogelijk komt u in aanmerking voor de MIT subsidie. Wat is de MIT? De MIT (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is een subsidieregeling bestaande uit een haalbaarheidsstudie en een..