Subsidie nieuws

MRE: stimuleringsfonds Eindhoven

Heeft u een innovatief idee én bent u gestationeerd in de regio rondom Eindhoven? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de Metropoolregio Eindhoven (MRE). U kunt uw plan nog tot 1 april indienen om voor de zomer mogelijk 50% subsidie te behalen voor uw idee. Focus Om dé Brabantse innovatieregio te versterken als innovatief..

Machtiging van Craeghs als intermediair

In 2021 gaat de Wet digitale overheid van kracht. Daarmee wordt het volgend jaar verplicht om uw int..

WBSO subsidie voor R&D-werkzaamheden in 2021

Ontwikkelt u nieuwe producten of systemen? Schrijft u uw eigen software? Dan komt u mogelijk in aanm..

Eurostars: internationale R&D subsidie; sluiting op 4 februari 2021

Bent u een MKB-bedrijf en is technologie- en productontwikkeling een belangrijk onderdeel van uw bed..

Veel extra subsidie beschikbaar via REACT-EU

Om de economische klap van de coronacrisis op te vangen lanceert de Europese Unie het herstelpakket..

DKTI-Transport 2021: Innovatie in de transportsector

Een vuilnisauto op waterstof of een vloot bestelbusjes op zonne-energie. Ontwikkelt u ook zo’n transportoplossing met een lage of geen CO2-uitstoot? Dan kunt u begin volgend jaar gebruik maken van de Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI-Transport) regeling. Bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s kunnen subsidie aanvragen voor het versnellen van productontwikkeling. De DKTI-Transport richt zich..