Subsidie nieuws

MIT R&D vanaf 11 juni weer open!

De welbekende MIT R&D-samenwerkingsprojecten gaat vanaf volgende maand weer open. Dus werk jij (binnenkort) samen met andere mkb’ers aan vernieuwing of ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten? Dan komt jouw bedrijf mogelijk in aanmerking voor subsidie! MIT R&D Een MIT R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat..

Zeeland in Stroomversnelling is weer open!

De bekendste subsidie van Zeeland, Zeeland in Stroomversnelling (ZiS), is ook dit jaar weer opengest..

SSEB Innovatie: Project experimentele Ontwikkeling

Heeft jouw bedrijf een vernieuwende oplossing voor emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines? Vanuit..

Openstellingen voor ‘Samenwerken aan Innovatie’ binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Ben je een ondernemer in de agrarische sector en werk je in een samenwerkingsverband aan een project..

Even voorstellen: Merlijne Smit

Sinds 1 mei hebben we een nieuwe collega bij Craeghs! Onze nieuwe collega Merlijne Smit stelt zich g..

WBSO Tips & Tricks – Flexibel indienen

Ben je u van plan in de aankomende periode een nieuw WBSO-project te starten? Of denk je meer uren nodig te hebben voor de huidige opgevoerde WBSO-projecten? Dan kun je wellicht een nieuwe WBSO-aanvraag indienen. Aanvraagperiode Vanaf 2022 krijgt iedere aanvraag een einddatum van 31 december en mogen aanvraagperiodes elkaar overlappen. Het maximaal aantal aanvragen per kalenderjaar..