expertise

Internationale samenwerking

Dankzij de toenemende verwevenheid van de Nederlandse economie met andere landen in Europa, wordt het thema internationalisering voor alle ondernemingen steeds belangrijker.

De Nederlandse welvaart en werkgelegenheid hangen voor een groot deel af van de handelsrelaties met andere Europese landen. Open kennisdeling, langdurige internationale samenwerkingen en buitenlandse investeringen vormen de basis voor het toekomstige innovatie klimaat. Voor zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie is het stimuleren van deze internationalisering dan ook van groot belang.

Bent u benieuwd naar de verschillende subsidiemogelijkheden om uw project te versterken? Wij helpen u graag verder!