Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) Elektriciteit

05.06.2024

Werk jij samen  met andere bedrijven aan innovaties die prestatieverbeteringen voor de opwek van hernieuwbare (duurzame) energie mogelijk maken of de capaciteit hiervan verhogen? Of werkt  jouw bedrijf aan oplossingen die zorgen voor hergebruik van grondstoffen en materialen? Dan helpt de EKOO elektriciteit regeling jou mogelijk om je innovatie sneller op de markt te brengen!

Thema’s

Projecten binnen deze subsidie moeten een concrete oplossing bieden op een van de onderstaande innovatiethema’s:

 • Hernieuwbare energie op zee, waaronder:
  • Kostenverlaging en waarde-optimalisatie;
  • Geïntegreerde energiesystemen op zee;
  • Ruimtelijke, milieu- en maatschappelijke integratie.
 • Opwek van hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving, waarbij het project zorgt voor
  • Technologieontwikkeling voor zonnestroom;
  • Toepassingsontwikkeling voor zonnestroom;
  • Inpassing van hernieuwbare elektriciteit in het energiesysteem;
  • Circulariteit van hernieuwbare opweksystemen.

Deze subsidie is voor zeer innovatieve ontwikkelingen die een grootschalig consortium van samenwerkende partijen nog niet kan oppakken. De innovaties zorgen voor een radicale verandering door bijvoorbeeld serieuze prestatieverbeteringen van een bestaand product of bestaande dienst. Daarbij moet de innovatie uiterlijk in 2034 op de markt komen.

Budget en Deadlines

Er is in 2024 een budget van € 5 miljoen beschikbaar.  Per project kan maximaal € 500.000 aan subsidie worden aangevraagd. Hierbij krijgt een bedrijf tussen de 40 – 60 % van de kosten vergoedt, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Een onderzoeksorganisatie die niet-economische activiteiten uitvoert, krijgt zelfs 80% vergoed. De regeling is 4 juni opengegaan en sluit op 20 augustus 2024 om 17:00. De aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe, wat betekent dat de aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op kwaliteit, een zo goed mogelijke aanvraag is dus van groot belang!

En nu?

Zie je aanknopingspunten een mogelijk project van jouw bedrijf en de EKOO Elektriciteit? Neem contact met ons op om vrijblijvend te bespreken hoe de regeling voor jouw innovatie kan werken. Onze adviseurs helpen je graag bij het opstellen en indienen van een succesvolle EKOO aanvraag. Je kunt ons telefonisch bereiken op  010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.