Afbeelding Zonnepanelen

Najaarsopenstelling SDE+: €5 miljard beschikbaar

02.08.2019

Opgelet! Op 29 oktober opent de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) weer. Er is in totaal €5 miljard beschikbaar en de openstelling is verdeeld over drie fasen. Met SDE+ subsidie kan de financiële opbrengst van duurzame energieproductie worden gegarandeerd over langere tijd. Dit kan voor zowel zon, biomassa, windenergie, waterkracht, en geothermie.

Hoe werken fasen?

Een eigenaardigheid van de SDE+ regeling is dat er drie fasen zijn waarop kan worden ingeschreven. De eerste fase opent als eerst en biedt de laagste vergoedingen per kWh. Indien voldoende inschrijvingen binnen komen om het budget op te maken dan stopt de regeling na deze fase. Is er nog budget dan wordt fase 2 geopend, hier is de vergoeding ongeveer 20% hoger. Indien na deze fase er nog steeds budget aanwezig is, zal fase 3 worden gestart. Hier ligt de vergoeding 40% hoger dan in de eerste fase. Het is daarom een strategische keuze in welke fase wordt aangevraagd. Te vroeg en het voordeel neemt af, te laat en het budget kan op zijn. Het doel van de overheid is om op deze manier zo goedkoop mogelijk Nederland te verduurzamen.

Transportindicatie verplicht!

Bij veel geplande zonneparken en andere duurzame energieproductie werd er vóór het aanvragen van SDE geen rekening gehouden met de aanwezige infrastructuur. Deze projecten lopen veelal vast waardoor budget overblijft in de SDE regeling. Om dit te ondervangen wordt het verplicht om bij uw aanvraag een transportindicatie van de netbeheerder te voegen. Zo kunt u aantonen dat het elektriciteitsnet ter plaatse ook berekend is op de toegenomen last. Ook komt er een uniform toestemmingsformulier voor de locatie-eigenaar. Gebruik hiervoor dus geen eigen of afwijkende formulieren!

Aanvragen
    Fasegrenzen elektr. / warmte €/kWh Fasegrenzen gas €/kWh
Fase 1 29 oktober 0.090 0.064
Fase 2 4 november 0.110 0.078
Fase 3 11 november 0.130 0.092

 

Naar verwachting wordt de SDE+ in 2020 maar éénmaal geopend, rond de zomer. Heeft u dus duidelijke plannen om energieproductie te realiseren dan is het van belang om deze openstelling mee te doen!

De adviseurs van Craeghs helpen u graag met uw SDE+ aanvraag. Neem contact met ons op voor meer informatie. Bel 010 – 243 06 53 of stuur een email naar info@craeghs.nl.