Afbeelding OPZuid: Stekker in gebouw

Subsidie op duurzame energie en CO2 reductie (SDE++)

01.06.2020

Let op! I.v.m. vertraging in het uitgeven van vergunningen is de openstelling met 8 weken uitgesteld. De nieuwe openstelling loopt van dinsdag 24 november tot donderdag 17 december.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) wordt weer geopend tussen 24 november 2020 en 17 december 2020 met een budget van € 5 miljard. De SDE++ regeling is er voor het subsidiëren van duurzame energieproductie en CO2-reducerende technologieën. Dit om de CO2-uitstoot van Nederland op een betaalbare wijze te verlagen.

De SDE++ is een verbreding t.o.v. de focus op duurzame energieproductie van de oude SDE+ regeling – de voorloper van de SDE++. Die had in maart en april 2020 een opening met ruim € 4,1 miljard aan aanvragen. Hiervan was € 2,5 miljard voor zonnecellen (Zon-PV) en bijna € 850 miljoen voor biomassa (gas + warmte/WKK).

Categorieën SDE++

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende categorieën:
• Hernieuwbare elektriciteit
• Hernieuwbare warmte (WKK)
• Hernieuwbaar gas
• CO2-reducerende warmte
• CO2-reducerende productie

Nieuwe technieken SDE++

Er zijn nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Hieronder ziet u een selectie. In volgende ronden zullen nog meer technieken worden toegevoegd. In totaal is er €5 miljard budget beschikbaar. Hierbij gelden nog limieten op het budget voor: CCS, zonne- en windenergie op land, en CO2-reductie in de industrie.

• Carbon Capture & Storage (CCS)
• Industriële restwarmte
• Warmtepompen
• Elektrische boilers
• Waterstofproductie door elektrolyse

Fasen en vergoeding

De SDE++ openstelling gebeurt in fasen als een soort veiling. Iedere fase wordt de maximale vergoeding uit de subsidie hoger. Wanneer het budget echter op is, kunnen er geen aanvragen meer worden gedaan. Het is daarom belangrijk om in te dienen in de juiste fase.

Opening Maximumvergoeding € / ton CO2
Fase 1 29 september 70
Fase 2 05 oktober 85
Fase 3 12 oktober 180
Fase 4 19 oktober 300

De exacte vergoedingen van de SDE++ zijn afhankelijk van de specifieke techniek en kunnen nog wijzigen. Hieronder zit u een aantal vergoedingen voor veelvoorkomende technieken.

Categorie Subsidie-intensiteit € / ton CO2
Zon-PV tussen 15 kWp en 1 MWp 93
Zon-PV boven 1 MWP 116, 90 (grond, gebouw)
Monomestvergisting onder 400kW, gas 190
Monomestvergisting boven 400kW, gecombineerd 86

Om de maximale SDE++ vergoeding te behalen voor een zonne-energie installatie (Zon-PV) van 500 kWp (€93/ton CO2) zult u dus moeten aanvragen in fase 3 (maximaal € 180 / ton CO2). Om uw kans op subsidie te vergroten kan het echter slim zijn om eerder aan te vragen, voordat het budget is verdeeld. Vraagt u aan in Fase 2, dan ontvangt u maximaal €85/ton vergoeding. In Fase 1, maximaal € 70 / ton. Onze adviseurs helpen u graag bij het bepalen van de juiste aanvraagfase.

Wacht niet te lang!

Het is belangrijk dat u op tijd begint met de voorbereiding van uw aanvraag. Zo is het voor zon-elektriciteitsproductie bijvoorbeeld vereist om een transportindicatie bij uw netbeheerder aan te vragen en heeft u vaak een vergunning nodig. Zeker weten dat u niks vergeet? We helpen u graag met het uitwerken van uw SDE++ project. Neem contact (010-243 06 53) met ons op voor een vrijblijvend gesprek.