project

Meatless: Nieuwe toekomst voor de Zeeuwse veldboon

Meatless, producent van plantaardige ingrediënten voor de voedselindustrie, heeft de handen ineengeslagen met CZAV en MFH Pulses om een project voor een plantaardige Zeeuwse eiwitbron op te zetten: veldbonen. Met potentiële opbrengsten van 5 tot 7 ton per hectare, gemakkelijke oogst en verwerking, en een eiwitgehalte van 25 tot 30%, zijn veldbonen een interessant alternatief voor geïmporteerde soja. Eiwitten van veldbonen hebben ook een uitstekende aminozuursamenstelling en daarmee goede functionele eigenschappen die aansluiten bij de vraag vanuit de foodmarkt.

Binnen dit project wordt de grootschalige teelt van veldbonen gedemonstreerd. Daarnaast zal het verwerkingsproces worden ontwikkeld met het oog op o.a. voedselveiligheid, behoud van voedingsstoffen, en valorisatie van reststromen. Het resulterende eiwit, in de vorm van een meel en geconcentreerd eiwit, wordt vervolgens getest als functioneel ingrediënt in verschillende vlees-, vis-, en vegetarische producten. Door de gehele productieketen te demonstreren, kan een lokale, duurzame, en rendabele productie worden gerealiseerd. Kortom, de perfecte ontwikkeling voor een biobased economie!

Afbeelding veldbonen
Veldbonen, Wikimedia
Samenwerking met Craeghs

Meatless is gespecialiseerd in de productie van getextureerde ingrediënten op plantaardige basis specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie. Meatless heeft daarnaast ruime ervaring met innovatietrajecten en beschikt over een eigen R&D-afdeling. Meatless heeft meer dan een decennium ervaring met eiwittransitie en beschikt over een klantenportfolio met daarin belangrijke marktpartijen op dit gebied.

Meatless en Craeghs hadden voor dit project nog niet samengewerkt. De ruime ervaring binnen Meatless met innovatietrajecten zorgde er echter voor dat er al snel een fijne werkdynamiek ontstond. Binnen Craeghs is er tevens veel kennis en ervaring met Agro & Food projecten en ontwikkelingen die toegevoegde waarde hebben voor mens en natuur. Hierdoor kon er met minimale input een kwalitatief zeer sterke aanvraag worden geschreven.

Subsidieregeling: Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling

Voor dit project is subsidie verkregen uit het Zeeland in Stroomversnelling programma van de Provincie Zeeland. Haalbaarheidsstudies, demonstraties, en pilots die een voorbeeld zijn van clustersamenwerking in de Zeeuwse sectoren Agro & Food, Logistiek, Industrie, Toerisme en Deltatechnologie konden inschrijven op deze regeling. Door in te zetten op het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden werkt Zeeland aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie infrastructuur.

Zeeland wil extra financiële middelen inzetten om de economie te stimuleren en zo (Europese) projectaanvragen versneld mogelijk te maken. Dit laat ook zien hoe hoog deze ontwikkelingen staan op de bestuurlijke agenda. Er zijn ook veel andere regelingen waarop soortgelijke projecten kunnen inschrijven. Zeker voor projecten met een complementaire samenwerking tussen bedrijven, of samenwerking met kennisinstellingen zijn veel mogelijkheden.

En u?

Wilt u ook succes behalen met een regionaal subsidietraject? Craeghs heeft veel ervaring met het verkrijgen van verschillende regionale subsidies en kan u een eerlijke inschatting geven van uw kansen; zelfs goede projecten zijn niet gegarandeerd van subsidie vanwege de vele gegadigden. Onze adviseurs helpen u natuurlijk graag met het schrijven van uw aanvraag zodat u met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek! Bel 010 – 243 06 53 of stuur een email naar info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Biobased Protein – Duurzame eiwitten uit Zeeuwse veldbonen
Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling
Subsidiebedrag € 151.520
Projectpartners Logo MeatlessLogo MFH Pulses
Subsidieverstrekker

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.