INTERREG North West Europe MODIT circulair textiel project

Modint: Circulaire textieleconomie

In Noordwest-Europa (NWE) wordt jaarlijks 17 miljoen ton aan niet-hernieuwbare grondstoffen gebruikt in de textielindustrie. Hiermee is het een van de meest vervuilende industrieën. De transitie naar een circulaire economie is een focus binnen het beleid in NWE. Echter, dienen eerst de benodigde technieken verder te worden ontwikkeld. Een partnerschap van verschillende bedrijven en non-profit organisaties focust binnen dit project op het ontwikkelen van recycle- en productietechnieken, in een gesloten procesketen, voor PET-bedrijfskleding. Bedrijfskleding is het ideale startpunt voor circulariteit in de textielindustrie; doordat hergebruik verboden is, is deze sector volledig afhankelijk van nieuw textiel. Ook zijn de kwaliteitseisen hoger en het effect van gebruik groter dan in andere textielsectoren. De technieken die binnen dit project ontwikkeld en gedemonstreerd worden, zullen straks ook in andere textielsectoren toepasbaar zijn. Hier is INTERREG North West Europe subsidie voor aangevraagd.

Recycling van werkkleding

Het partnerschap dat binnen het project is opgezet beslaat de gehele keten: een producent van werkkleding, een groothandel, een textiel-recyclebedrijf, een ontwikkelaar van technisch textiel, en een logo producent. Ook een ontwikkelaar van een nieuw garen waarmee kleding kan worden gedeassembleerd in een magnetron, en non-profit organisaties uit de textielbranche werken mee aan het project, zoals Modint.

In dit project zullen de partners demonstreren dat het mogelijk is om werkkleding volledig te recyclen. Hiervoor worden twee kledingstukken zodanig ontworpen dat deze goed te verwerken zijn. Deze worden gefabriceerd, getest op bijvoorbeeld reiniging en slijtage, en uiteindelijk gerecycled. Dit project zal daarmee de kennis omtrent hergebruik van polyester vezels substantieel vergroten en belangrijke stappen zetten richting een circulaire textieleconomie.

Samenwerking met Craeghs

Om een INTERREG-aanvraag gehonoreerd te krijgen, is het op één lijn brengen – en houden – van de partners binnen het consortium essentieel. De aanvraag moet namelijk binnen een zeer strikt format worden ingediend, waardoor elke zin ‘raak’ moet zijn. Tijdens de vooraanmelding (fase 1) en het uitwerken van het complete projectplan (fase 2) heeft Craeghs de penvoerder volledig ontzorgd. Zo zijn partners in het consortium bijgestaan om de plannen concreet te maken en is dit op de goede manier gepresenteerd richting de beoordelingscommissie. Hierbij is veel contact geweest met de verschillende partners en is een goede samenwerkingsrelatie ontstaan.

Subsidieregeling: INTERREG

De INTERREG-regeling is gericht op transnationale samenwerkingen in Europa. In de samenwerking van dit project zitten bijvoorbeeld partners uit Nederland, België, UK, Frankrijk en Spanje. De regeling wordt gefinancierd door de Europese Unie om de economische kracht van, en het leefgenot in Europa te verbeteren.
Dit project is aangevraagd op de deelregeling INTERREG North West Europe maar ook in de INTERREG North Sea Region en INTERREG Europe kunnen Nederlandse bedrijven deelnemen.

En u?

Bent u betrokken bij een transnationaal project of wilt u hieraan beginnen? We staan u graag bij en hebben veel ervaring binnen de INTERREG. U kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Innovation towards a circular future for NWE textiles
Subsidieregeling INTERREG North West Europe
Subsidiebedrag € 2.400.000
Projectpartners Logo Modint
Subsidieverstrekker European Union

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.